แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นของมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
  4 พ.ย. 57 10:45 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

4 พฤศจิกายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557
ขอความร่วมมือ ภาควิชา / หน่วยงาน ที่สนใจเสนอรายชื่อบุคลากร มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ (สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ Website: http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/) โดยคณะจะดำเนินการเสนอรายชื่อโดยตรงไปยังมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป โดยมอบหมายให้ นางสาววรพรรณ ว่องสาริกา โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๙-๘๗๘๔ เป็นผู้ประสานงานต่อไป

ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่