แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ประจำปี 2557
  1 ธ.ค. 57 14:17 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

1 สิงหาคม 2557 - 30 กันยายน 2557

เพื่อให้การรับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น คณะกรรมการดำเนินการ กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ” จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครออกไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่