แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ปรับปรุงค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปี 2558
  1 ก.ย. 57 10:19 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

29 สิงหาคม 2557 - 10 ตุลาคม 2557

ขอให้บุคลากรทุท่านดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการหักลดหย่อนต่างๆ เพื่อนำมาคำนวณภาษีเงินได้หักณที่จ่ายประจำปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.si.mahidol.ac.th/tax/loginform.asp ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 - 3 ตุลาคม 2557 จากนั้น ให้พิมพ์แบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน วันที่ 10 ตุลาคม 2557

เอกสารแนบ

วิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการบันทึกข้อมูลการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ผ่าน Web Site

ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
หากท่านไม่ดำเนินการปรับปรุง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะนำข้อมูลเดิมมาคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 7421 คุณอรัญญา และ คุณสิรินพร
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่