แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (สำหรับข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท)
  19 ต.ค. 60 11:12 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออก ประกาศฉบับที่ 81 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 โดยให้เพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ชคบ.) ให้กับผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ เมื่อรวมกับ ชคบ.แล้ว ได้รับเงินต่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับ ชคบ. เพิ่มจนครบ 9,000 บาท ต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนการดำรงชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

โดยกรมบัญชีกลาง พร้อมอนุมัติและสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชีเงินเดือนแล้วค่ะ


ไฟล์แนบ  
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่