แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ชี้แจงการได้รับเงินเดือนปรับใหม่ (ตามคลื่นกระทบฝั่ง) ปีงบประมาณ 2557 พร้อมเงินตกเบิก
  19 ต.ค. 60 11:15 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

กลุ่มบุคลากรที่ได้รับเงินเดือนใหม่พร้อมตกเบิก ในเดือน มีนาคม 2557 คือ กลุ่มบุคลากรที่ใช้แหล่ง

เงินรายได้คณะฯ ได้แก่

  1. พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พศ.)
  2. ลูกจ้างประจำเงินรายได้
  3. ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

กลุ่มบุคลากรที่ได้รับเงินเดือนใหม่พร้อมตกเบิก ในเดือน เมษายน 2557 คือ กลุ่มบุคลากรที่ใช้แหล่ง

เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่

  1. ข้าราชการ
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.)
  3. ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ

ทำไมไม่ได้เงินพร้อมกัน?

ตอบ เหตุผลที่บุคลากรได้รับเงินเดือนปรับใหม่ (ตามคลื่นกระทบฝั่ง) พร้อมเงินตกเบิกไม่พร้อมกัน เนื่องจากเงินรายได้คณะฯ เป็นการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณโดยคณะฯ เอง ส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน คณะฯ ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วในเดือน มีนาคม 2557 จึงทำการจ่ายให้แก่บุคลากรในเดือนเมษายน 2557 ค่ะ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปรับเงินเดือนตามคลื่นกระทบฝั่ง 2557


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่