แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

การปรับเงินเดือนตามคลื่นกระทบฝั่ง 2557
  19 ต.ค. 60 11:16 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับเงินเดือนของบุคลากรแรกบรรจุและตามคลื่นกระทบฝั่ง ตั้งแต่ปี 2555 – 2556 เป็นต้นมานั้น ทำให้มีกระแสข่าวต่าง ๆ มากมาย เกี่ยวกับทิศทาง แนวทางการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ และตามคลื่นกระทบฝั่งปี 2557

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอรวบรวมและชี้แจง รวมถึงขั้นตอนในการดำเนินการ มาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะทราบค่ะ สำหรับในปี 2557 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์บัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ และตามคลื่นกระทบฝั่ง ตามที่ ก.พ. กำหนดไปแล้ว ซึ่งในขณะนี้ บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • ปรับบัญชีเงินเดือนตามคุณวุฒิของ ข้าราชการ ตามที่ ก.พ. รับรอง (คลิกที่นี่)
    * หมายเหตุ : ปี 2556 (หน้า 3 - 37), ปี 2557 (หน้า 38 เป็นต้นไป)
  • การปรับอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ (คลิกที่นี่)
    * หมายเหตุ : ปี 2556 (หน้า 5 - 28), ปี 2557 (หน้า 29 เป็นต้นไป)
  • การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและตามคลื่นกระทบฝั่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (พม.), พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พศ.) (คลิกที่นี่)

ยกเว้น พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้ (พร.) ซึ่งจะไม่มีการปรับเงินเดือนตามคลื่นกระทบฝั่ง

ทั้งนี้บุคลากรมีการสอบถามเข้ามาเป็นระยะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอสรุปข้อคำถามต่าง ๆ ดังนี้

ถาม : ตอนนี้บัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ และตามคลื่นกระทบฝั่ง ปี 2557 ที่ประกาศใช้ มีประเภทไหนบ้างที่ประกาศแล้ว

ตอบ : ขณะนี้ได้มีการประกาศแล้วได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างทุกประเภท ค่ะ

ถาม : พนักงานมหาวิทยาลัย (พม. พศ.) จะดูตารางการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิได้เมื่อไร

ตอบ : เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศใช้บัญชีเงินเดือนของปี 2557 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ถาม : เมื่อประกาศแล้วจะได้รับเงินเดือนใหม่ปี 2557 เมื่อไร

ตอบ : จะได้หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบ และดำเนินการจัดทำคำสั่งการปรับเงินแล้ว และรวมไปถึงการดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณก่อน ส่งผลให้การดำเนินการปรับเงินเดือนใหม่ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งแนวทางการดำเนินการของคณะ จะดำเนินการเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2556

หากมีความคืบหน้า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะรีบดำเนินการชี้แจงให้กับบุคลากรทุกท่านทราบ ผ่านช่องทาง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 7705 หรือฝากข้อคำถามได้ที่ ถาม-ตอบ ค่ะ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงการได้รับเงินเดือนปรับใหม่ (ตามคลื่นกระทบฝั่ง) ปีงบประมาณ 2557 พร้อมเงินตกเบิก


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่