แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ประกอบการตัดสินใจ สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และ ขอรับบำนาญ)
  19 ต.ค. 60 11:19 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กบข. ฉบับแก้ไข ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ที่เป็นสมาชิกกองทุน ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญตาม พ.ร.บ. บำเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 2494 (UNDO) ได้ และให้สิทธิข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เลือกสมัครเป็นสมาชิก กบข. (REDO) ได้

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ บุคลากรที่เป็นสมาชิก กบข. เดิม ต้องพิจารณาและตัดสินใจครั้งสำคัญว่า จะเป็นสมาชิกต่อ หรือจะยุติการเป็นสมาชิก เพราะเมื่อ “ตัดสินใจแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้อีก”


   


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
ที่มา http://www.gpf.or.th
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่