แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

Thank you Party Facilitator
  4 ต.ค. 56 15:39 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

9 ตุลาคม 2556 (1 วัน)

ขอเชิญ Facilitator ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน “ขอขอบคุณด้วยหัวใจ...ผู้นำวัฒนธรรมศิริราช” ร่วมรับประทานอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556

- ลงทะเบียน 15.45 - 16.00 น.
- กิจกรรมต่างๆ 16.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่