แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ประชาสัมพันธ์ผู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ประจำปี 2556
  13 ส.ค. 56 17:37 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

13 สิงหาคม 2556 - 19 สิงหาคม 2556

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด(มหาชน) กำหนดให้ผู้เป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ได้ปีละ 1 ครั้ง  สำหรับในปี 2556 มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2556  เป็นต้นไป 


ไฟล์แนบ    
หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่