แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล(เงินชดเชย)
  15 ก.ค. 56 9:28 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

ขอเชิญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล(เงินชดเชย)  "คลิกที่นี่"

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อบังคับ

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมกับร่างข้อบังคับใหม่ การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่....) พ.ศ. ........

 


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่