แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ประกาศรับสมัครกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ทุนส่วนที่ 2
  22 ม.ค. 56 8:53 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

7 ธันวาคม 2555 - 21 มกราคม 2556


ขอแจ้งขยายเวลารับสมัคร กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ” ทุนส่วนที่ 2 ให้แก่
  • หัวหน้าภาควิชา/สถาน/หน่วยงาน
  • รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เพื่อยื่นใบสมัคร ขอรับทุน กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ” ทุนส่วนที่ 2 ต่อคณะกรรมการดำเนินการ กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ”

ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

เพื่อขอรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่องการขอรับทุน กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ทุนส่วนที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕
• ใบสมัครขอรับทุน กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ทุนส่วนที่ 2 ประเภทโครงการที่ได้รับมอบหมาย
• ใบสมัครขอรับทุน กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ทุนส่วนที่ 2 ประเภทบุคคลที่ปฏิบัติงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์


หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ” ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตึกศรีสังวาลย์ (เล็ก) ชั้น 3 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 9289
 
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่