แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

ของดให้บริการทำบัตรประจำตัว (Smart Card)
  21 ธ.ค. 55 10:17 ส่งต่อให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

20 ธันวาคม 2555 - 21 ธันวาคม 2555
ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของดให้บริการการทำบัตรประจำตัว เนื่องจากมีการย้ายสถานที่ทำงานภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ยังเปิดให้บริการเป็นปกติ ที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

หัวข้อข่าว: มีข่าวอยากบอก
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่