แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

คำตอบล่าสุด
 
no. หัวข้อคำถาม/คำตอบ วันที่
2952 การลา
ลูกจ้างชั่วคราว สามารถ ลาบวชได้ กี่วัน แล้วถ้าจะลา 120วัน เป็นไปได้ไม่
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิการลาอุปสมบทค่ะ จึงไม่สามารถลาอุปสมบทได้ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
22 มี.ค. 61
9:10
2939 ลาออก
เป็นพมแต่ต้องการลาออกก่อนครบสัญญาจะมีผลต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไรบ้าง
สมาชิกจะได้รับเงินคืนทั้งในส่วนของสมาชิกและส่วนที่สมทบจากมหาวิทยาลัย ในรูปแบบเช็ค หรือสามารถให้โอนเข้าบัญชีโดยจะต้องกรอกเอกสารลาออกจากกองทุนโดยลาออกจากงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของท่านที่ประสงค์ให้โอนเงินเข้าค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ก.พ. 61
10:28
2938 พยาบาลไม่ได้เงินเพิ่มสาธารณสุข-รด.
พยาบาล ไปเรียนเฉพาะทางหลักสูตรวิกฤติ ส.ค.-พ.ย.60 ช่วงไปเรียนไม่ได้ค่า เงินเพิ่มสธ.รด. แต่พอกลับมาทำงานแล้ว slip เดือน ม.ค.61 ทำไมยังไม่ได้ค่าดังกล่าว อยากทราบว่าจะได้เดือนไหน แล้วจะได้เป็นตกเบิกหรือไม่ (ทำการแจ้งจบ และรายงานตัวตั้งแต่ปลาย พ.ย.60 แล้...
เนื่องจากการเบิกเงินพ.ต.ส. นั้น หลังจากกลับจากลาศึกษา ภาควิชา/หน่วยงานจะต้องทำหนังสือแจ้งขอเบิกเงิน พ.ต.ส. ส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยปกติเงินจะเข้าบัญชีเงินเดือนในเดือนถัดไป และจะได้ร...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ก.พ. 61
10:27
2937 การลาป่วย
ในการลาป่วยนับวันลาอย่างไรค่ะเช่นหมอเขียนใบรับรองแพทย์ให้หยุดตั้งแต่วันที่15มกราคมเปนเวลา30วันต้องนับรวมเสาร์-อาทิตย์ด้วยไหมค่ะใน30วัน
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมเป็นวันแรก จนครบ 30 วัน โดยนับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ก.พ. 61
10:24
2936 ลาออกแล้วแต่ลืมคืนคีย์การ์ด
ลาออกแล้วค่ะ เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้ว แต่ลืมคืนคีย์การ์ด สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ไหมคะ และส่งได้ที่อยู่ไหน ขอบคุณค่ะ
สามารถส่งคืนบัตร ID Card ผ่านทางภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดเดิมได้ตามที่อยู่ ดังนี้ (ระบุภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดเดิม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2 ถ.วังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 และแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานแนบแบบฟ...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ก.พ. 61
10:23
2935 ปรับวุฒิการศึกษา
ทำงานมาเกิน 10 ปี และได้ประเมินดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี จนได้ปรับเปลี่ยนสถานการจ้างเป็น พส. โดยใช้เกณฑ์ทำงานเกิน 10 ปี ซึ่งวุฒิการศึกษายังคงเป็น ปวส. แต่เงินเดือนเกินปริญญาตรีแล้ว มีข้อสอบถามดังนี้ 1. จะต้องยื่นวุฒิปริญญาตรีเพื่อปรับวุฒิหรือไม่ 2. ยื่นหร...
จากคำถามที่สอบถามมาว่า 1. จะต้องยื่นวุฒิปริญญาเพื่อปรับวุฒิหรือไม่นั้น ขอตอบว่า ควรยื่นเพื่อเพิ่มวุฒิในประวัติบุคลากรค่ะ ไม่ใช่เพื่อปรับวุฒิ 2. ยื่นหรือไม่ยื่นมีผลต่อเงินเดือนหรือฐานเงินเดือนหรือไม่ ตอบว่า การเพิ่มวุฒิไม่มีผลต่อเงินเดือน แต่มีผลกั...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ก.พ. 61
10:20
2933 การประเมิน
อยากทราบการประเมินว่า หากมีหนึ่งในผู้ประเมินเป็นผู้ที่ยังไม่ผ่านทดลองปฏิบัติงาน แต่คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการประเมินหลัก เขาสามารถประเมินให้คะแนนเราได้ใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ
สามารถเลือกผู้ยังไม่ผ่านการทดลองงานเป็นหนึ่งในกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ค่ะ แต่ต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะประเมินผลงานและประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินได้ และที่สำคัญหากเขาไม่ผ่านการทดลองจะต้องดำเนินการขอแจ้งเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการประเมินใ...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
11 ม.ค. 61
11:09
2931 เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
กรณีผมออกหลังปีงบประมาณทำใมถึงผมถูกยกเลิกรางวัลลูกจ้างอ่ะครับ ก่อนออกนั้นผมได้สอบถามแล้วว่าได้เงินรางวัลอย่างเดียวพอออกปุปไม่ได้งงครับช่วยตอบคำถามที
คุณสมบัติของผู้ได้รับเงินรางวัล ข้อที่ 5 วงเล็บ 3 ได้แก่ มีสถานภาพเป็นบุคลากรสังกัดคณะ ณ วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัล ซึ่งคณะประกาศรายชื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ค่ะ หากท่านลาออกก่อนการประกาศรายชื่อ จะขาดคุณสมบัติการได้รับเงินรางวัลค่ะ สอบถา...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10 ม.ค. 61
10:50
2932 ลาออกจากงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คือทำเรื่องลาออกจากงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วค่ะ แต่ลืมถามว่าจะได้เงินกลับมาในรูปแบบไหนคะ ถ้าเป็นเช็ค จะส่งกลับบ้านให้ตามที่อยู่ที่เคยให้ไว้ หรือจะโทรตามให้มารับที่โรงพยาบาลคะ ขอบคุณค่ะ
เงินจากการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น จะจ่ายคืนในรูปแบบเช็คค่ะ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 45 วัน ซึ่งหากเช็คออกแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ในใบลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้มารับเช็คด้วยตัวเองที่ตึกศรีสังวาลย์(เล...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3 ม.ค. 61
11:24
2924 การลืมทาบบัตรพนักงาน
รบกวนสอบถามค่ะ ในกรณีที่เราลืมทาบบัตรออก เราจะเสียวันลาไหมค่ะ แล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างไรค่ะในกรณีที่ลืมทาบบัตรออก
กรณีลืมทาบบัตรเข้า-ออก มีแนวปฏิบัติการดำเนินการดังนี้ 1. ให้บุคลากรที่ลืมบัตร หรือลืมบันทึกเวลา ต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันนั้นๆ 2. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรายงานและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับส...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12 ธ.ค. 60
9:09
2920 เงินชดเชย
ดิฉันลาออก 30/09/2560 ไม่ทราบว่าเงินชดเชยจะได้เมื่อไรคะ เป็น พศ. บรรจุ 1ตค.2556 ค่ะ ครบสัญญาจ้างไม่ต่อสัญญา
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเงินชดเชย กรณีไม่ต่อสัญญา สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นั้น มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 เดือน หลังจากพ้นสภาพ ซึ่งท่านจะได้รับเงินชดเชย ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 ธ.ค. 60
10:08
2917 การประเมินการปฏิบัติงาน
ตามที่การประเมินผู้ถูกประเมินสามารถเลือกผู้ประเมินได้ หลังจากแต่งตัั้งกรรมการประเมินมาแล้วที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้ถูกประเมินก็จะเลือกปฏิบัติอย่างมากค่ะ จะกระตือรือร้นปฏิบัติให้แต่ผู้ประเมินค่ะ แบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินต่อไปอย่างไรบ้างค...
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 ข้อ 16 การประเมินสมรรถนะ (Competency) ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินหรือใช้วิธีการมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บังคับ...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 ธ.ค. 60
9:49
2916 เงินรางวัล
อยากสอบถามว่าเงินรางวัลได้รับเดือนไหนค่ะ
หากหมายถึงเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวนั้น จะได้รับประมาณสิ้นเดือนธันวาคมค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4 ธ.ค. 60
9:26
2915 ลาคลอดบุตร
ขอสอบถามว่า ขณะนี้ สามารถลาคลอดได้กี่เดือนค่ะ(3,6เดือน) ที่สามารถรับเงินเดือนพยาบาลได้ เห็นข่าวออกมาปัจจุบันรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ลาได้ถึง 6 เดือน อยากทราบข้อเท็จจริงค่ะ ขอพระคุณมากๆค่ะ
บุคลากรศิริราช ปัจจุบันมีสิทธิลาเนื่องจากคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากคณะฯ ไม่เกิน 45 วันและได้รับจากประกันสังคมอีก 45 วัน ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
28 พ.ย. 60
14:18
2918 พนักงาน ของ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สามา...
ขอปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีเป็นน้องใหม่ไม่กล้าโทรถามHR (คือหนูพึ่งจะเข้ามาทำงานประมาณ 1 เดือน อยู่ในช่วงทดลองงาน) จึงอยากปรึกษาว่าตอนนี้เป็น"พนักงาน" ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์(เข้าทำงานวุฒิปริญญาตรี) สามารถใส่เครื่องแบบปกติขาว ในการเข้ารับปริญญา...
ในกรณีที่ท่านเป็นประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน สามารถใส่ชุดขาวได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ โปรดติดต่อ คุณนลินี โทร 91985 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
28 พ.ย. 60
10:22
2919 ยื่นเรื่องลาออก แต่มีวันลาพักร้อนเหลือ
ขอเรียนสอบถามครับว่า ในกรณีที่เรายื่นเรื่องขอลาออก เป็นไปตามระเบียบแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ในขณะเดียวกันยังมีวันลาพักผ่อนเหลืออยู่ 16 วัน จะสามารถใช้วันลาพักผ่อนดังกล่าวทั้งหมดเลยได้หรือไม่ครับ ในกรณีที่การส่งมอบงานเรียบร้อยอยู่ก่อนแล้ว
ตามระเบียบสามารถลาได้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาด้วย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการส่งมอบงานค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
28 พ.ย. 60
10:16
2903 การบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว 2 ปี
อยากทราบเกณฑ์ การบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว เห็นมี 2 ปี บ้าง 3 ปีบ้าง ขอเหตุผลความจำเป็นว่าเพราะอะไร อยากให้ เหมือนๆกัน เท่าๆกันได้ไหมครับ
ขอชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ นั้น ได้มีการปรับปรุง เพื่อสนับสนุนการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำมากขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ค่ะ 1. ได้รับรางวัลดีเด่นติ...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 พ.ย. 60
15:55
2900 ยังไม่ได้รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มบรรจุทำงาน...
เนื่องจากดิฉันเปฏิบัติงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเริ่มบรรจุทำงานเมื่อปี2558 แต่ยังไม่ได้รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยเลยค่ะ เคยติดต่อกับหัวหน้าหอผู้ป่วยไปแล้ว แต่ขาดการติดต่อ และไม่ทราบข้อมูลใดๆอีก เลยอยากจะสอบถามว่าจะต้องทำอย่างไรคะเกี่ยวกับบัตรพนักงานมหาวิ...
สำหรับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับโดยอัตโนมัติค่ะ บุคลากรต้องแสดงความประสงค์ขอทำบัตร ซึ่งขณะนี้สามารถขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr ขอบคุณค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
30 ต.ค. 60
10:07
2899 การลาพักร้อนและการลาออก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทำงานมา 5 ปี ได้ต่อสัญญาปีต่อปี ล่าสุด 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 แต่มีเหตุจำเป็นต้องลาออกก่อนครบสัญญา จะออกประมาณเดือน พ.ย.หรือ ธ.ค. อยากทราบว่า ดิฉันจะลาพักร้อนในช่วงปลายเดือน พ.ย. ได้หรือไหม พอดีมีแผนเดินทางไปต่างประเทศ จองตั๋ว...
ตามระเบียบไม่ได้ห้ามไว้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาด้วย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการส่งมอบงานค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
30 ต.ค. 60
9:53
2881 ปรับวุฒิการศึกษา
อยากทราบว่า : เดิมเป็นพนักงานวุฒิ ปวส. แต่ศึกษาจบปริญญาตรีแล้วอยากจะขอปรับวุฒิเป็นใช้วุฒิปริญญาตรี จะสามารถทำได้รึป่าวค่ะ แล้วถ้าปรับวุฒิแล้วตำแหน่งต้องเปลี่ยนด้วยรึป่าวค่ะ ถ้าทำได้ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ รบกวนช่วยตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
การปรับวุฒิของประเภทการจ้าง ลูกจ้าง มี 2 กรณี 1. กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของคุณวุฒิ ดำเนินการโดย 1.1 แจ้งคุณวุฒิเพิ่มในทะเบียนประวัติ 1.2. ขอปรับวุฒิพร้อมเปลี่ยนตำแหน่ง ทั้งนี้ต้องมีกรอบตำแหน่งว่างที่ตรงกับคุณวุฒิที่จะเปลี่ยน หรือหากไม่มีกร...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
15 ก.ย. 60
13:22