หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ศิริราช รุ่นที่ 9
วันที่ 7-23 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15