แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

ความหมายของภาระงาน
ลำดับที่ ชื่อภาระงาน ความหมาย สิทธิ์ในการใช้งานแบบฟอร์ม
1 เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการการศึกษา ฯลฯ ยกเว้น อาจารย์สาย ก. และผู้ช่วยอาจารย์ แบบฟอร์มสมัครศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช, แบบฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ, แบบฟอร์มขอรับบริการ (สถานเทคโนฯ), แบบฟอร์มคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ, แบบฟอร์มหนังสือเชิญ, แบบฟอร์มทั่วไป
2 อาจารย์สาย ก. บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ แบบฟอร์มสมัครศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช, แบบฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ, แบบฟอร์มขอรับบริการ (สถานเทคโนฯ), แบบฟอร์มคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ, แบบฟอร์มหนังสือเชิญ, แบบฟอร์มทั่วไป, แบบฟอร์มทุน
3 ผู้ช่วยอาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ แบบฟอร์มสมัครศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช, แบบฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ, แบบฟอร์มขอรับบริการ (สถานเทคโนฯ), แบบฟอร์มคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ, แบบฟอร์มหนังสือเชิญ, แบบฟอร์มทั่วไป, แบบฟอร์มทุน
 
คำถามที่พบบ่อย ในส่วนของข้อมูลหน่วยงานภายในและข้อมูลภาระงาน
  • เข้าใช้งานระบบไม่ได้