แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?


  5 ถาม-ตอบ ล่าสุด จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
1899
สำหรับลูกจ้างประจำเงินรายได้ (นอกงบ) ไม่ได้กำหนดไว้ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
วันนี้
9:02
38
1898
กรณีที่มีการเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนั้น อาจเกิดจากหน่วยงานที่ขอเปิดรับสมัคร..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การประกาศผลสอบ
วันนี้
9:00
30
1891
ในกรณีนี้ให้นำใบเสร็จและแบบฟอร์ม สปส.2-16 และสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร มาติดต่อที่ฝ่า..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เบิกค่ารักษาทำฟัน ประกันสังคม
เมื่อวานนี้
10:07
40
1892
ลูกจ้างชั่วคราวเบิกค่าเล่าเรียนบุตรไม่ได้ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ค่าเล่าเรียนบุตร
เมื่อวานนี้
10:02
37
1897
กรณีที่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์นั้น ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ฝ่ายทรัพย์บุคคลกร
เมื่อวานนี้
9:51
46
ดูทั้งหมด