แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2640
สามารถเขียนเบิกย้อนหลังได้ค่ะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำเรื่องเบิกได้เลยค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ค่าโอที
24 พ.ค. 59
11:45
2636
การลาออกนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะมีผลค่ะ ติดต่อสอบถามรายละ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออก
17 พ.ค. 59
16:24
2635
1. การนับเวลาจะไม่นับเป็นวินาทีค่ะ เช่น หากท่านทาบบัตร 8.00.50 น. ถือว่าไม่สายค่..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การทาบบัตร
11 พ.ค. 59
8:38
2633
ต้องขออภัยกับเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ เนื่องจากปัจจุบัน Staff Center มีเจ้าหน้าที่ใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ 4 พค 59 ติดต่อ Staff Center ไม่ได้เลยค่ะ
11 พ.ค. 59
8:33
2634
ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานวางแผนและสรรหาบุคลากร โทร.9878..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สมัครงาน ครับ
11 พ.ค. 59
8:30
2628
ติดต่อสอบถามได้ที่คุณจุฑาทิพย์ โทร.97421 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11 พ.ค. 59
8:28
2625
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานพัฒนาบุคลากร โทร.99059 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ หลักสูตรบริหารระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
11 พ.ค. 59
8:27
2627
เมื่อครบสัญญาจ้างแล้ว ท่านประสงค์ไม่ต่อสัญญาจ้าง ท่านจะได้รับเงินชดเชยค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเงินค่าชดเชย
11 พ.ค. 59
8:25
2630
หากคุณสมบัติของท่านได้ตรงตามเงื่อนไขการปรับเงิน ท่านก็จะได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เรื่อง พนักงานที่ออกระหว่างปี58 ได้รับเงินตกเบิก4%..
11 พ.ค. 59
8:23
2624
ทางคณะฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรกลุ่มดังกล่าว รวมถึงได..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขึ้นเงินเดือน 4% มีเงื่อนไขอย่างไร ผู้กำหนดหลัก..
11 พ.ค. 59
8:22
2631
สามารถทำได้ค่ะ ติดต่อคุณจุฑาทิพย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 หร..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11 พ.ค. 59
7:29
2632
สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินตกเบิก 4% สิ้นเดือนเมษายน จะเป็นประเภทการจ้าง พนักงานมหา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ 4% พม.
11 พ.ค. 59
7:28
2626
ไม่ถือว่าสายค่ะ หากเวลาปฏิบัติงานของท่านคือ 8.00 น.นะคะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การทาบบัตร
2 พ.ค. 59
11:18
2562
หากต้องการข้อมูลบุคลากร กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 ห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากทราบบุคคลากรของศิริราชมีทั้งหมดกี่คนครับ
28 เม.ย. 59
21:14
2606
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบและเข้าใจปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่เนื่องจากการดำเนินการใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปรับขึ้นเงินเดือน 4%
28 เม.ย. 59
21:12
2559
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบและเข้าใจปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่เนื่องจากการดำเนินการใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขึ้นเงินเดือนพนักงาน 4%
28 เม.ย. 59
21:09
2512
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สถานที่จอดรถจักรยาน
28 เม.ย. 59
21:06
2502
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ไม่มีบอร์ดแจ้งตารางเวลารถรับบุคคลากรไปศาลายา จุดปร..
28 เม.ย. 59
21:05
2528
เนื่องจาก 1.คณะฯ จะให้โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบคุลากรแต่ละประเภท คือ พ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนของพม.และพศ.
28 เม.ย. 59
10:38
2622
ยังมีการหักเหมือนเดิมนะคะ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน โทร..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การหักภาษีนะที่จ่าย
27 เม.ย. 59
11:22