แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?


  5 ถาม-ตอบ ล่าสุด จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
1904
ผู้ค้ำจะต้องเป็นสมาชิก ชพค.ด้วยค่ะ ไม่จำเป็นต้องทำงานที่เดียวกันค่ะขอให้เป็นสมาช..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กู้เงิน ชพค.
25 ก.ค. 57
14:35
79
1750
ในการบรรจุพนักงานฯ ผู้ที่จะรับการบรรจุจะต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วย ซึ่งในใบรับรองแ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โรคต้องห้ามในการบรรจุเป็นพนักงาน
25 ก.ค. 57
14:26
59
1883
การคำนวณการหักเงิน ให้นำเงินเดือนเป็นตัวตั้งคูณด้วยวันลาหยุดหารด้วยวันของแต่ละเด..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการหักเงิน
25 ก.ค. 57
13:10
60
1901
สามารถกู้เงินจาก ธ.ออมสินและ ชพค.ได้ค่ะ แต่หากท่านมีความประสงค์จะกู้เงิน ชพค.(ผู..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สวัดดิการกู้เงินของลูกจ้างประจำ (นอกงบ)
25 ก.ค. 57
11:48
91
1889
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียนผู้บริหารต่อไปค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอเพิ่มเงิน OT ของพนักงานทั่วไป
25 ก.ค. 57
9:04
84
ดูทั้งหมด