แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2637
ต้องพิจารณาจากกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานค่ะ ว่ามีกรอบอัตราว่างในตำแหน่งที่สามารถป..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอทราบเรื่องการการปรับวุฒิค่ะ
20 มิ.ย. 59
14:30
2641
ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการในการกู้ซื้อบ้านได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอเอกสารเพื่อรับรองไปยื่นกู้ซื้อบ้านของลูกจ้างช..
20 มิ.ย. 59
14:29
2642
การประชุมหรืออบรม สามารถทำได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ ทั้งนี้ต้องได้รับการ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากทราบนโยบายการไปประชุมวิชาการ/อบรม ของคณะ
20 มิ.ย. 59
14:28
2644
ไม่มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพค่ะ มีแต่นักวิชาการพัฒนาคุณภาพค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ต่ำเเหน่งงาน
20 มิ.ย. 59
14:24
2648
ได้เงินเดือนกรกฎาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การตกเบิกเงินเดือน
20 มิ.ย. 59
14:21
2656
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก)ชั้น 4 ค่ะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินประกันสังคม
20 มิ.ย. 59
14:06
2651
จะต้องรอให้ได้รับใบรับรองว่าสำเร็จการศึกษา(ใบรับรองสภาฯ)ก่อนค่ะ จึงจะสมัครงานได้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สมัครงาน
17 มิ.ย. 59
13:56
2643
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก)ชั้น 4 เพื่อกรอกแบบฟอร์มการทำบัตร โด..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำบัตรใหม่
17 มิ.ย. 59
9:00
2652
จากการตรวจสอบข้อมูลของท่าน พบว่ามีการนำส่งประกันสังคมทุกเดือนตั้งแต่ 1 มีนาคม 25..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินประกันสังคม
16 มิ.ย. 59
16:42
2649
1. หากท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นชำนาญงานพิเศษแล้วนั้น หากเป็นข้าราชการจะไม่มีก..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ความก้าวหน้าในสายสนับสนุน
16 มิ.ย. 59
16:24
2647
ข้อสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัยค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การรับสมัครงาน
16 มิ.ย. 59
16:20
2653
กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านทราบบัตรในช่วงที่เครื่องทาบบัตรเป็นเวลาออกค่ะ เบื..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การทาบบัตรเวลาเข้าออก ไม่พบข้อมูล
16 มิ.ย. 59
16:11
2623
ตามประกาศรับสมัครงานแต่ละตำแหน่ง ได้ระบุข้อความที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน
1 มิ.ย. 59
10:07
2639
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอชี้แจงและตอบคำถามของท่านดังนี้ ข้อ1 การดำเนินการสัมภาษณ์..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การรับสมัครงาน
1 มิ.ย. 59
10:03
2640
สามารถเขียนเบิกย้อนหลังได้ค่ะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำเรื่องเบิกได้เลยค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ค่าโอที
24 พ.ค. 59
11:45
2636
การลาออกนั้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะมีผลค่ะ ติดต่อสอบถามรายละ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออก
17 พ.ค. 59
16:24
2635
1. การนับเวลาจะไม่นับเป็นวินาทีค่ะ เช่น หากท่านทาบบัตร 8.00.50 น. ถือว่าไม่สายค่..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การทาบบัตร
11 พ.ค. 59
8:38
2633
ต้องขออภัยกับเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ เนื่องจากปัจจุบัน Staff Center มีเจ้าหน้าที่ใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ 4 พค 59 ติดต่อ Staff Center ไม่ได้เลยค่ะ
11 พ.ค. 59
8:33
2634
ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานวางแผนและสรรหาบุคลากร โทร.9878..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สมัครงาน ครับ
11 พ.ค. 59
8:30
2628
ติดต่อสอบถามได้ที่คุณจุฑาทิพย์ โทร.97421 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11 พ.ค. 59
8:28