แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2340
สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก)ชั้น 4 ใน..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ จะขอใบผ่านงาน
28 ส.ค. 58
10:09
2341
หลังจากลาออกจากกองทุนจะได้รับเงินประมาณ 2-3 เดือนค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
28 ส.ค. 58
10:07
2342
เนื่องจากท่านผู้ถามไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทการจ้างอะไร จึงไม่สามารถตอบรายละเอียดใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ถ้าเกิดเสียชีวิตไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ แต่อีกไม่กีเดื..
28 ส.ค. 58
10:06
2343
เรื่องที่จอดรถต้องสอบถามที่ฝ่ายวิศวกรรมบริการฯ ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องขอที่จอดรถ
28 ส.ค. 58
10:01
2332
อยู่ระหว่างรอคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะคะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงิน 4%
26 ส.ค. 58
8:31
2328
หากฐานเงินเดือน ณ 1 ธ.ค.57 เท่ากับ 11,840 บาท ปรับ 1 ขั้นจะได้เท่ากับ 12,330 บาท..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เรื่อง ฐานเดือนวุฒิ ปวส. หลังรัฐบาลปรับเงิน
24 ส.ค. 58
13:22
2331
หากได้รับการปรับเงินเดือน ก็จะได้รับเงินตกเบิกค่ะ เนื่องจากท่านไม่ได้แจ้งรายละเอ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากทราบเรื่องตกเบิกค่ะ
24 ส.ค. 58
9:47
2330
เป็นเงินตกเบิกค่าครองชีพชั่วคราวค่ะ กรณีการเรียกคืนนั้นจะต้องดูที่เงินเดือนบวกก..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตบ.ค่าครองชีพชค รายได้ 5%
24 ส.ค. 58
9:40
2329
ในกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชยเพราะลาออกก่อนครบสัญญาจ้างค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินชดเชย
24 ส.ค. 58
8:53
2327
สามารถติดต่อหน่วยงานของท่านเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทาบบัตรมาสาย
21 ส.ค. 58
11:43
2326
ทำได้ค่ะ ติดต่อห้องทำบัตร ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 ช่วงเวลา 13.00-16.30 น. ค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการทำบัตรพนักงาน
21 ส.ค. 58
10:08
2312
ศึกษารายละเอียด คลิกที่นี่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สิทธิของลูกจ้างประจำ
21 ส.ค. 58
9:17
2325
ในกรณีที่ครบสัญญาแล้วไม่ได้ลาออก โดยทำสัญญาจ้างต่อ จะไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะ จะได้..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเงินชดเชย
19 ส.ค. 58
13:33
2316
เนื่องจากผู้ถามไม่ได้บอกรายละเอียดของประเภทการจ้าง ดังนั้นจะไม่สามารถตอบได้ เนื่..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ฐานเดือนวุฒิ ปวส. หลังรัฐบาลปรับเงิน
18 ส.ค. 58
13:56
2323
ปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับการทำสัญญาจ้างนะคะ จะไม่มีพนักงานมหาวิทยาลัยประจำหรือพนักงา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นพนักงานประจำหรือไม่
18 ส.ค. 58
13:53
2324
กรณีของท่านคือปฏิบัติงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับเงินชดเชย 6 เท่าของเงินเ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เปลี่ยนจากพ.ม(ส่วนงาน)มากเป็นพ.ม มหาลัย
18 ส.ค. 58
13:49
2320
เป็นไปตามระเบียบค่ะ แต่สามารถนำใบรับรองไปติดต่อประกันสังคมเพื่อขอรับเงินชดเชยได้..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การหักเงินลาป่วยเกินสิทธิ์
18 ส.ค. 58
9:36
2322
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินขั้นประจำปี
18 ส.ค. 58
9:30
2142
6 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ครบสัญญา
18 ส.ค. 58
9:26
2276
เท่าที่ทราบการกระทำดังกล่าวจะผิดต่อจรรยาบรรณค่ะ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สิทธิของคนไข้
18 ส.ค. 58
9:23