แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2448
1.ตามกระบวนการประเมินฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ รายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ผลการปฏิบััติงานดีเด่น
27 พ.ย. 58
11:15
2439
ประมาณเดือนธันวาคมค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัล
26 พ.ย. 58
9:06
2443
ในกรณีนี้ หากท่านลาออกก่อนครบสัญญาคือปี 2562 ท่านจะไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะ แต่หากท..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินชดเชย กรณีลาออกก่อนหมดสัญญา
26 พ.ย. 58
9:05
2445
จะมีผลกับเวลาในการปฏิบัติงาน หากท่านลืมทาบบัตรออกจะต้องทำบันทึกชี้แจงให้ผู้บังคั..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การตอกบัตร
26 พ.ย. 58
9:01
2446
ต้องรอคำสั่งจากมหาวิทยาลัยค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงิน 4%
26 พ.ย. 58
8:56
2447
สามารถเบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตามสิทธิข้าราชการค่ะ หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณสุดทิ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องสิทธิการรักษาบิดามารดา ครับ
26 พ.ย. 58
8:54
2449
ต้องรอคำสั่งจ่ายจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ หากมีคำสั่งมาฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เรื่องปรับเงิน 4%
26 พ.ย. 58
8:49
2450
สำหรับเงิน 4% ต้องรอจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การตกเบิก
26 พ.ย. 58
8:47
2451
ประมาณเดือนธันวาคมค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวปี 2558
26 พ.ย. 58
8:46
2453
รายละเอียด คลิกที่นี่ ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เครื่องแบบพิธีการ
26 พ.ย. 58
8:46
2452
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงประวัติบุคลากร คลิกที่นี่ แล้วส่งฝ่ายทรัพยาก..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบัน
25 พ.ย. 58
11:25
2431
สามารถติดต่อหน่วยวินัยและนิติการได้ที่เบอร์ 99857 ค่ะ หรือที่สำนักงานตึกอำนวยการ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออก
24 พ.ย. 58
10:16
2440
เมื่อมีคำสั่งบรรจุค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามสิทธิค่ะ
24 พ.ย. 58
10:14
2441
จะจ่ายให้บุคลากรในสิ้นเดือนธันวาคมค่ะ ขออภัยในความล่าช้าค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เบิกค่ารักษาพยาบาล (พนง.พศ)
24 พ.ย. 58
10:06
2442
ไม่สามารถปรับเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ค่ะ แต่สามารถทำชำนาญการได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรับเพิ่มเป..
24 พ.ย. 58
10:04
2438
ได้รับสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินขั้นปี58
23 พ.ย. 58
13:27
2435
หากหมายถึงเงินเลื่อนขั้นประจำปี จะได้สิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การตกเบิกเงินเดือน
23 พ.ย. 58
13:27
2434
ได้พร้อมกันค่ะ เดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี พม.
23 พ.ย. 58
13:26
2433
ได้สิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เรียนสอบถาม เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน พม ค่ะ
23 พ.ย. 58
13:26
2432
ได้รับเดือนธันวาคมค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินขั้น ต.ค.58
23 พ.ย. 58
13:25