แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?
มาใช้เครื่องมือค้นหากันเถอะ!

โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะค้นหาในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ขอแจ้งขั้นตอนการให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคเอกชนในวันและเวลาราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557
แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Code of Conduct)
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ประจำปี 2557
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (UNDO)
ปรับปรุงค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปี 2558
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (สำหรับข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงิน..
การสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 4 ประจำปี 2557
การเปลี่ยนสถานภาพ 1 พ.ย. 57
ดูทั้งหมด

  5 ถาม-ตอบ ล่าสุด จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
1943
หากหน่วยงานมีกรอบอัตราของปริญญาตรี และหน่วยงานเล็งเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามตำ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับวุฒิ
25 ก.ย. 57
15:34
174
1964
ในประกาศแจ้งเวียนเรื่องการปรับบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ จะเป็นของพนักงานมหาวิทยาลัย..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับฐานเงินเดือน
25 ก.ย. 57
15:27
372
1951
อาจจะมีปัญหาจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือขนาดของไฟล์ใหญ่เกินที่กำหนดไว้ หากสมัครอ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำอย่างไรคะ กดสมัครงาน และฝากประวัติผ่าน E-Applica..
25 ก.ย. 57
15:25
44
1952
การขอหนังสือรับรองเงินเดือนใช้เวลาขอ 3 วันทำการค่ะ สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ One ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากทราบการขอหนังสือรับรอง
25 ก.ย. 57
15:22
41
1953
ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่เปิดรับสมัครและหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ห..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โอนย้าย
25 ก.ย. 57
15:18
77
ดูทั้งหมด