แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2552
เนื่องจากคณะไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารอื่นที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรม..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เปลี่ยนการรับเงินเดือน
5 ก.พ. 59
15:42
2551
เป็นการบริหารจัดการภายในหน่วยงานค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับเป็นลูกจ้างประจำ
5 ก.พ. 59
15:41
2546
ระหว่างพม.กับ พศ.ใช้บัญชีเงินเดือนเดียวกันค่ะ ในส่วนการเปลี่ยนจาก พศ.เป็น พม.คณะ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ จากคำถาม เลขที่คำถาม : 2530 : สอบถามเรื่องการขึ้นเ..
5 ก.พ. 59
15:40
2550
ใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับเป็นลูกจ้างประจำ
5 ก.พ. 59
15:38
2547
เนื่องจากคณะไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารอื่นที่จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรม..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สามารถเปลี่ยนธนาคารที่รับเงินเดือน หรือ ขอรับเงินเ..
5 ก.พ. 59
15:37
2555
รับได้ที่ฝ่ายการพยาบาลค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องใบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำมาคำนวณภ..
5 ก.พ. 59
15:36
2556
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ หนังสือรับรองทวิ 50
5 ก.พ. 59
15:35
2554
ผู้สอบถามน่าจะหมายถึงการปรับเป็นลูกจ้างประจำใช่หรือไม่คะ หากใช่ มีรายละเอียดดังน..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ พม.
4 ก.พ. 59
9:25
2539
ประกาศรายชื่อรอบสองผ่าน Sinet วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
4 ก.พ. 59
9:18
2529
หากท่านได้รับเงินโบนัส 5 เท่าไปแล้วจะไม่ได้รับในรอบถัดไปแล้วค่ะ เพราะสิ้นสุดที่ ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องโบนัส
4 ก.พ. 59
9:16
2553
รายละเอียดดังนี้ค่ะ http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/admin/knowledges_..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเปลี่ยนประเภทการจ้าง
4 ก.พ. 59
9:07
2549
ระยะเวลาการทำสัญญาจ้างเป็นการตกลงกันระหว่างหน่วยงานกับบุคลากรนะคะ ว่าจะมีการจ้าง..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สัญญาณการจ้างพศ,พม
4 ก.พ. 59
8:45
2548
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำค่ะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาและดำเนินการทบทวนในเรื..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปัญหาเรื่องการตอกบัตร
4 ก.พ. 59
8:43
2543
หากลาออกจากกองทุนสำรองสำรองเลี้ยงชีพ มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนท่านจะได้รับเช็คค่..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กสช
29 ม.ค. 59
11:19
2541
ไม่ทราบว่าท่านผู้สอบถามหมายถึงแบบฟอร์มการเบิกสวัสดิการด้านไหนค่ะ เป็นค่ารักษาพยา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอแบบฟอร์ม
27 ม.ค. 59
13:20
2530
ระหว่างพศ.กับ พม.ใช้บัญชีเดียวกัน เพียงแต่เงินที่ใช้จ่ายมาจากคนละแหล่งเงิน พม.แห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการขึ้นเงินเดือน
27 ม.ค. 59
10:01
2542
เปิดระบบให้ปริ้นได้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ใบรับรองภาษี 50 ทวิ
27 ม.ค. 59
9:45
2536
ออกสิ้นเดือนมกราคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตกเบิกเงินเดือน
26 ม.ค. 59
13:49
2534
ประกันสังคมจะจ่ายค่าคลอด 13,000 บาทค่ะ ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนคลอดสามา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องสิทธ์ประกันสังคม กรณี การตรวจตั้งครรภ์..
25 ม.ค. 59
8:53
2538
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 หรือโทร 97705 เพื่อดูรายละเอีย..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามสลิปเงินเดือนค่ะ
22 ม.ค. 59
14:04