SIHR System Survey
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอความร่วมมือบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการสุ่มรายชื่อ
ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ

ข้อมูลที่ได้รับ จะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยเด็ดขาด
และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน
Link แบบสำรวจ
• ระดับผู้บริหาร http://bit.ly/sihr-system-hd
• ระดับปฏิบัติการ http://bit.ly/sihr-system-op

ช่วงเวลา เปิด-ปิด แบบสำรวจ 18 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2559
ดูร้อยละการตอบ  |  ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก
แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2626
ไม่ถือว่าสายค่ะ หากเวลาปฏิบัติงานของท่านคือ 8.00 น.นะคะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การทาบบัตร
2 พ.ค. 59
11:18
2562
หากต้องการข้อมูลบุคลากร กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 ห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากทราบบุคคลากรของศิริราชมีทั้งหมดกี่คนครับ
28 เม.ย. 59
21:14
2606
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบและเข้าใจปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่เนื่องจากการดำเนินการใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปรับขึ้นเงินเดือน 4%
28 เม.ย. 59
21:12
2559
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับทราบและเข้าใจปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่เนื่องจากการดำเนินการใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขึ้นเงินเดือนพนักงาน 4%
28 เม.ย. 59
21:09
2512
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สถานที่จอดรถจักรยาน
28 เม.ย. 59
21:06
2502
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ไม่มีบอร์ดแจ้งตารางเวลารถรับบุคคลากรไปศาลายา จุดปร..
28 เม.ย. 59
21:05
2528
เนื่องจาก 1.คณะฯ จะให้โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบคุลากรแต่ละประเภท คือ พ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนของพม.และพศ.
28 เม.ย. 59
10:38
2622
ยังมีการหักเหมือนเดิมนะคะ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน โทร..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การหักภาษีนะที่จ่าย
27 เม.ย. 59
11:22
2621
ไม่มีผลกระทบค่ะ และข้อมูลที่ท่านกรอกไปนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำสัญญาใหม่
27 เม.ย. 59
11:20
2620
จะต้องอยู่จนครบสัญญาจ้างที่ได้ตกลงไว้ค่ะ จึงจะได้รับเงินชดเชยค่ะ ส่วนเงินเดือนจะ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินชดเชย
27 เม.ย. 59
11:16
2619
โดยระเบียบแล้วจะต้องแจ้งค่ะ เพื่อเป็นการรับรองตนเองในการเดินทางออกนอกประเทศโดยได..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาทัศนศึกษาต่างประเทศ
27 เม.ย. 59
11:15
2617
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ มาสายได้ไม่เกินรอบละ 15 ครั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย (พม...
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เกณ์การไม่ขึ้นเงินเดือน
27 เม.ย. 59
11:10
2616
แบบฟอร์มเวียนแจ้งใน sinet วันที่ 13 มกราคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ รับสมัครพนักงานธุรการใหม่เข้า
27 เม.ย. 59
11:04
2614
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน โทร.97421
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เวินเพิ่ม4%
27 เม.ย. 59
11:01
2613
ติดต่องานวางแผนและสรรหาบุคลากร โทร. 98864 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สมัครงาน
27 เม.ย. 59
11:00
2612
ลูกจ้างประจำนอกงบใช้สิทธิประกันสังคมค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สวัสดิการ
27 เม.ย. 59
11:00
2611
ได้รับค่ะ เงินจะเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 28 มี.ค.59 นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ พนักงานที่ออกระหว่างปี58 ได้รับเงินตกเบิก4%หรือไม่
27 เม.ย. 59
9:19
2615
นับตามปีงบประมาณค่ะ หากเบิกเกินวงเงิน 20,000 บาทแล้วสามารถเบิกจาก Co-pay ได้อีกค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเบิกค่ารักษาพยาบาล
25 เม.ย. 59
8:27
2618
ติดต่อคุณภคมน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช ตึกศรีสังวาลย์ เล็ก ชั้น 3 หรือ โทร. ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามครับ
25 เม.ย. 59
8:23
2609
ไม่ทราบว่าแบบฟอร์มที่กล่าวมานั้นหมายถึงอะไรค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออก
4 เม.ย. 59
15:09