แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร

สุวิน งามหยดย้อย
ขอชื่นชมยินดีกับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ทำความดี นายสุวิน งามหยดย้อย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น. เป็นผู้กระทำความดี สมควรยกย่องเพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรของคณะฯ โดยเก็บโทรศัพท์มือถือได้ในห้องน้ำชาย ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 ยี่ห้อ SAMSUNG สีดำ ไม่ทราบรุ่น และดำเนินการติดตามหาเจ้าของจนพบ และนำส่งคืนให้นายรัฐนนท์ พัชรวัฒวรกุล ปฏิบัติงานที่งานบริหารสินทรัพย์ ตำอำนวยการ ชั้น 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอชื่นชมในคุณงามความดีของคุณสุวิน งามหยดย้อย ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผู้อื่น
+1   ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร ให้ใจมาแล้ว 658 คนดูทั้งหมด


no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2297
เนื่องจากผู้ถามไม่ได้ให้ข้อมูลละเอียด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอชี้แจงว่าหากข้อมูลของท่..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องประมาณการเงินเดือนตกเบิก
28 ก.ค. 58
9:08
2304
เมื่อท่านครบสัญญาจ้าง และไม่ประสงค์จะต่อสัญญาอีก โดยในการลาของท่านนั้นไม่เคยสิทธ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องอัตราเงินชดเชยลาออกค่
28 ก.ค. 58
8:44
2302
กรุณาติดต่อคุณยงยุทธ์ ที่ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก)ชั้น 4 หรือโทร. 97705 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอเปลี่ยนแปลงการต่อสัญญา
27 ก.ค. 58
11:28
2303
กรณีนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชยค่ะ เพราะเป็นการลาออกก่อนครบสัญญาจ้าง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การได้รับเงินชดเชย เมื่อออกจากงาน
27 ก.ค. 58
11:27
2300
ตามมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล (กบค.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปรับ 4 %
23 ก.ค. 58
11:25
2299
ตามมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล (กบค.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปรับเงินเดือน 4%
23 ก.ค. 58
9:29
2294
ประมาณต้นเดือนกันยายน 2558 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสำเนาสัญญาจ้างใหม่
22 ก.ค. 58
9:57
2295
เป็นไปตามมติของ ครม.ค่ะ ขั้นตอนจากนี้คือรอให้สำนักงบประมาณโอนเงินมายังมหาวิทยา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปรับเงินเดือน 4 %
22 ก.ค. 58
9:56
2293
หากปฏิบัติงานตั้งแต่บรรจุเป็น พศ.ถึง พม. ครบ 3 ปีเต็ม เมื่อครบสัญญาจ้างและไม่ต่อ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องอัตราเงินชดเชยลาออกค่ะ
21 ก.ค. 58
15:23
2289
ได้ปรับค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามถ้าเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำนอกง..
21 ก.ค. 58
8:30
2288
ต้องดูจากประกาศรับสมัครงานนะคะ บางตำแหน่งอาจจะรับอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ บางตำ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถาม เรื่อง การสมัครเข้าทำงานกับอายุผู้สมัคร
21 ก.ค. 58
8:28
2286
ตอนนี้คณะฯ ต้องรอมติจากที่มหาวิทยาลัยทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมาก่อนค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับ 4 %
21 ก.ค. 58
8:26
2239
คณะยังไม่มีนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนอื่นๆ ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ค่าตอบแทน
21 ก.ค. 58
8:25
2275
สามารถติดต่อได้ตามอีเมล์ในหนังสือเวียนค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โปรโมรชั่นพิเศษของโทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS
21 ก.ค. 58
8:23
2282
สัญญาการเป็นพนักงานเมื่อทำสัญญาไปแล้วไม่สามารถลดระยะเวลาได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการต่อสัญญา
21 ก.ค. 58
8:23
2256
สามารถติดต่อไว้ที่คุรุสภาค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามใบเสร็จรับเงิน จากการถูกหักชำระค่า ชพค. รายเ..
21 ก.ค. 58
8:22
2260
อยู่ที่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การมาสาย
21 ก.ค. 58
8:20
2290
ขึ้นอยู่กับประกาศตามลักษณะงานค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงิน OT ชั่วโมงละเท่าไร
21 ก.ค. 58
8:19
2287
ใช่ค่ะ เพราะลูกจ้างได้ปรับเงินเดือนไปแล้ว
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับเงินเดือนของบุคลากร
16 ก.ค. 58
10:01
2173
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอแจ้งความคืบหน้าการปรับเงินเดือนตามที่รัฐบาลประกาศ รายละเอียด ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือน ขรก. 4% ขยายเพดานขั้นสูง ..
15 ก.ค. 58
11:39