แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?มาใช้เครื่องมือค้นหากันเถอะ!

โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะค้นหาในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
2220
งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทนได้มีการตรวจสอบการคำนวณภาษีในระบบSAPแล้วมีความถูกต้อ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ภาษ๊
22 มิ.ย. 58
13:53
192
2195
กรณีลาออก ข้อปฏิบัติในการลาออก 1. ให้บุคลากรยื่นหนังสือลาออกล่ว..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากลาออกแต่หัวหน้าไม่เซ็นจะทำอย่างไร?
22 มิ.ย. 58
13:51
207
2201
กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบรายงานการบันทึกเวลาปฏิบัติงานแล้วไม่พบเวลาเข้า หรือออก หน..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เครื่องทาบบัตร
22 มิ.ย. 58
13:49
172
2238
ต้องใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิแรกค่ะ กรณีส่วนต่างจากประกันสังคม สามารถนำมาเบิก..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การใช้สิทธิรักษาพยาบาล
20 พ.ค. 58
16:10
438
2215
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการศึกษา โทร.96637 ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทุนวิจัยการศึกษา
15 พ.ค. 58
9:38
155
2232
ในการจัดสรรพื้่นที่จอดรถเป็นการบริหารจัดการของฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ค..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สวัสดิการบัตรจอดรถ รพ.ศิริราช
15 พ.ค. 58
9:36
600
2213
นับรวมกันค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การนับจำนวนปีต่อสัญญา
23 เม.ย. 58
15:23
536
2216
ตำแหน่งดังกล่าวระบุคุณสมบัติไว้ว่าต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบันฑิต สา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ รบกวนสอบถาม
23 เม.ย. 58
15:22
371
2217
ในกรณีนี้หน่วยงานจะต้องมีกรอบอัตราว่าง ในวุฒิ ปวส.ค่ะ และหากหน่วยงานต้องการปรับว..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับวุฒิการศึกษา
23 เม.ย. 58
15:20
508
2218
ในกรณีครบสัญญา และต้องการขอเงินคืน จะต้องทำเรื่องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้ว..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
23 เม.ย. 58
15:18
517
2219
ติดต่อคุณสุดธิดา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก)ชั้น 4 หรือโทร.97705 ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามการย้ายสิทธิประกันสังคมของสามีมารพ.ศิริราช ท..
23 เม.ย. 58
15:16
296
2209
อยู่ที่หน่วยงานส่งมาในช่วงเวลาใด หากเรื่องถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสมบัติครบตามหล..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ
21 เม.ย. 58
15:25
322
2211
1.หน่วยงานที่จะรับมีกรอบอัตราว่างตำแหน่งที่มีคุณวุฒิปวส. 2.หน่วยงานที่จะขอโอนย้..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามเรื่องย้ายสังกัดภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย
21 เม.ย. 58
15:24
289
2164
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นคุณวุฒิปวส. สามารถเปลี่ย..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำยังไงถึงจะได้ปรับเป็น พศ. มีวุฒิปวส. ปรับเป็น พศ..
21 เม.ย. 58
15:22
221
2167
การนับอายุงานของพศ.สามารถนับอายุได้ตั้งแต่เปลี่ยนประเภทการจ้างมาจากพร. แต่ต้องหล..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อายุงานการรับเงินชดเชย พศ.
21 เม.ย. 58
15:21
194
2168
1.หน่วยงานที่จะรับมีกรอบอัตราว่างตำแหน่งที่มีคุณวุฒิปวส. 2.หน่วยงานที่จะขอโอนย้..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งและย้ายหน่วยงาน
21 เม.ย. 58
15:20
119
2197
ปกติการจ่ายเงินการปฏิบัติงานครบ1ปี 3ปีฯ กรณีการลาฝึกอบรมระยะสั้นตามข้อตกลงจะจ่าย..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินโบนัสค่ะ
21 เม.ย. 58
15:19
289
2204
ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือบุคคลที่ต้องไม่มีสิ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 เม.ย. 58
15:03
156
2205
1.หน่วยงานจะต้องมีกรอบอัตราว่างที่เป็นพศ. 2.ต้องมีคุณสมบัติตามแนวปฏิบัติที่คณะก..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำอย่างไรถึงจะได้บรรจุเป็น พศ. ค่ะ
21 เม.ย. 58
15:02
215
2206
การกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่สามารถทำได้ เนื่..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอบรรจุกลับ
1 เม.ย. 58
11:23
455