แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?มาใช้เครื่องมือค้นหากันเถอะ!

โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะค้นหาในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
1999
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการจะต้องทำบัตรประจำตัว 2 ใบค่ะ คื..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
21 ต.ค. 57
14:52
59
1995
ฐานเงินเดือน 14,950 บาท เป็นการปรับฐานเงินเดือนเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส...
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เลื่อนเงินเดือน
21 ต.ค. 57
8:49
164
1996
หากมีการลาออกจากหน่วยงานเดิม และมาสมัครและทำงานหน่วยงานใหม่ ต้องเริ่มต้นนับอายุง..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อายุการทำงาน
21 ต.ค. 57
8:42
104
1997
หากประสงค์ลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนค่ะ ยื่นใบลาออกที่ผู้บังคับบัญช..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออกก่อนครบสัญญา
21 ต.ค. 57
8:37
81
1994
ประเภทการจ้างที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้มีดังนี้ค่ะ 1.ข้าราชการ 2.ข้าราชกา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
17 ต.ค. 57
10:48
115
1978
ลูกจ้างชั่วคราวได้ปรับเงินเดือนตามคลื่นกระทบฝั่งไปแล้วเมื่อ 1 มกราคม 2557 ค่ะ ส่..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับเงินเดือนของวุฒิปวส.มหาลัยกับลุกจ้างชั่วครา..
17 ต.ค. 57
10:19
164
1993
บุคลากรทุกประเภทการจ้างสามารถสมัคร ชพค.ได้ค่ะ โดยเอกสารที่ต้องใช้คือ หนังสือรับร..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การสมัครสมาชิกกองทุน ชพค
17 ต.ค. 57
10:02
81
1983
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ประตู 4
17 ต.ค. 57
9:59
78
1992
เปิดรับการโอนย้ายสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีญาติสายตรงตลอดทั้งปีค่ะ สามารถดาวน..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สิทธิบัตรทองคู่สมรส
17 ต.ค. 57
9:56
76
1990
ในปัจจุบันยังไม่มีช่องทางในการตรวจสอบวันลาของตนเองได้ สามารถตรวจสอบได้ที่หน่วยงา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตรวจสอบจำนวนวันลาหยุดประจำปีที่ใช้ และ คงเหลือ
17 ต.ค. 57
9:49
81
1979
ในการประเมินผลการทดลองงานนั้น ภาควิชา/หน่วยงานจะเป็นผู้ดำเนินการทำเรื่องแจ้งผลกา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
17 ต.ค. 57
9:45
43
1984
สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามลิงค์นี้ึ้ค่ะ คลิกที่นี่
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเปลี่ยน พศ เป็น พม
16 ต.ค. 57
11:16
80
1991
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต้นเดือ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
16 ต.ค. 57
11:05
105
1988
กรณีการลาพักผ่อนหากเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็จะมีผลต่อการขอรับเงินรางวัล แต่หากเป็นลู..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาพักผ่อน
16 ต.ค. 57
11:02
69
1989
คาดว่าจะไม่ทันสิ้นเดือนตุลาคมค่ะ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อประชุมใ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเลื่อนเงินเดือน
16 ต.ค. 57
11:01
204
1975
หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้คณะฯ มีดังนี้ 1.ได้รั..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สงสัยมาก
16 ต.ค. 57
10:55
64
1976
ตามปกติลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะ แต่หากรัฐบาลมีนโยบายปรับเ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขึ้นเงินเดือน
16 ต.ค. 57
10:52
79
1980
มีค่ะแต่ต้องสมัครที่คุรุสภาค่ะ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคือ 1.หนังสือรับรองเงินเดือ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่อง ชพค.
13 ต.ค. 57
15:45
108
1987
ในการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างจาก พศ.เป็น พม.นั้น จะพิจารณาจากเงินเดือนของบุคล..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเปลี่ยนจากพศ. เป็นพม.
13 ต.ค. 57
15:40
136
1985
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้มีเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยจำหน่ายค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย
13 ต.ค. 57
13:46
119