แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
3077
การจะเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่งนั้นนอกจากบุคลากรจะได้รับวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่จะข..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเปลี่ยนตำเเหน่ง
6 มี.ค. 62
9:25
3076
การจะเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่งนั้นนอกจากบุคลากรจะได้รับวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่จะข..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับตำแหน่ง และปรับวุฒิ
4 มี.ค. 62
10:00
3072
บุคลากรสามารถโอนย้ายการปฏิบัติงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปยังศูนย์การ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การโยกย้าย
18 ก.พ. 62
10:07
3070
สามารถติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยตนเองได้เลยค่ะ ที่ HR One Stop Service ตึกศรีสัง..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอใบรับรองการทำงาน
31 ม.ค. 62
9:37
3069
การลาไปต่างประเทศไม่มีกำหนดว่าลาได้กี่วัน ขึ้นอยู่กับสิทธิวันลา และความเหมาะ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาไปต่างประเทศ
31 ม.ค. 62
9:11
3068
บุคลากรสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอค่าลดหย่อนได้ที่ ภาควิชา/หน่วยงาน หรือHR One ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องส่วนลด กรณี Admit คลอดบุตร
17 ม.ค. 62
15:54
3067
ไม่สามารถโอนย้ายกลับมาได้ค่ะ เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เรียนสอบถาม
15 ม.ค. 62
9:12
3065
การจะเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่งนั้นนอกจากบุคลากรจะได้รับวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่จะข..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ มีวุฒิการศึกษาป.ตรี เอาไปสมัครตำแหน่งอื่น
9 ม.ค. 62
10:44
3037
1. จากกรณีนี้อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ตามหนังสือเวียนที่แจ้งจะมีบุคลากรที่สามา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การบรรจุพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (แบบใหม่)
25 ต.ค. 61
11:04
3038
ตามระเบียบกำหนดให้บุคลากรยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นล่วงห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอลาออกจากงาน
24 ต.ค. 61
9:24
3032
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ดำเนินการให้โดยอัต..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอเครื่องราช
11 ต.ค. 61
10:10
3031
สามารถติดต่อหน่วยวินัยและนิติกร ที่ตึกอำนวยการชั้น 1 เพื่อขอให้คำนวณได้ค่ะ โดยน..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออกของพยาบาลจบใหม่
11 ต.ค. 61
9:27
3013
ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการออกหนังสือรับรองอายุงาน ผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
3 ก.ย. 61
11:39
3014
..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โปรดติดต่อกลับ
3 ก.ย. 61
10:36
3009
ไม่สามารถทำได้ค่ะ เนื่องจากการทาบบัตรยึดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ หากแจ้งไว้ว่า ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเข้าออกงาน
17 ส.ค. 61
15:27
2952
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิการลาอุปสมบทค่ะ จึงไม่สามารถลาอุปสมบทได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลา
22 มี.ค. 61
9:10
2939
สมาชิกจะได้รับเงินคืนทั้งในส่วนของสมาชิกและส่วนที่สมทบจากมหาวิทยาลัย ในรูปแบบเช็..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออก
2 ก.พ. 61
10:28
2938
เนื่องจากการเบิกเงินพ.ต.ส. นั้น หลังจากกลับจากลาศึกษา ภาควิชา/หน่วยงา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ พยาบาลไม่ได้เงินเพิ่มสาธารณสุข-รด.
2 ก.พ. 61
10:27
2937
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมเป็นวันแรก จนครบ 30 วัน โดยนับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาป่วย
2 ก.พ. 61
10:24
2936
สามารถส่งคืนบัตร ID Card ผ่านทางภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดเดิมได้ตามที่อยู่ ดังนี..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออกแล้วแต่ลืมคืนคีย์การ์ด
2 ก.พ. 61
10:23