แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2775
ข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบข้อมูล โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตกเบิกพนักงานใหม่
5 ม.ค. 60
11:32
2779
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอตอบคำถามดังนี้ 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรจะต้องทำบัน..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อ และการขอทำบัตรใหม่
5 ม.ค. 60
10:22
2734
ได้รับเงินสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับเงินเดือนประจำปีนี้และตกเบิก
8 ธ.ค. 59
16:07
2739
ได้รับเงินสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตกเบิกขั้น
8 ธ.ค. 59
16:06
2746
ขอบคุณสำหรับคำชื่นชม ขณะนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำลังดำเนินการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอเสนอแนะ อยากให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ใต้รูปของบุคลากรข..
8 ธ.ค. 59
16:02
2760
ได้รับเงินสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลของลูกจ้างชั่วคราว
8 ธ.ค. 59
15:59
2763
ได้รับเงินสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
8 ธ.ค. 59
15:57
2764
ได้รับเงินสิ้นเดือนธันวาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัล
8 ธ.ค. 59
15:57
2697
สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่นี้ คลิกที่นี่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สมัครงาน
2 ธ.ค. 59
15:50
2736
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี้ คลิกที่นี่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สมัครงาน
2 ธ.ค. 59
15:20
2694
ทำเรื่องลาออกล่วงหน้า 30 วัน และแจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออก
2 ธ.ค. 59
15:11
2747
เมื่อลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครใหม่ได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ยกเลิก กสช
2 ธ.ค. 59
15:08
2752
ได้เดือนธันวาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตกเบิกเงินเดือนที่ปรับขึ้น ตค.59
2 ธ.ค. 59
15:08
2753
ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กรณีหมดสัญญาแล้วออกตามระเบียบ
2 ธ.ค. 59
15:03
2751
ได้ค่ะ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ เล็ก ชั้น 4 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอหนังสือรับรอง
2 ธ.ค. 59
14:59
2749
ได้รับเดือนธันวาคม 2559 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องเลื่อนขั้นเงินใหม่
2 ธ.ค. 59
14:58
2758
ข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบข้อมูล โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การรับค่าตอบแทน
2 ธ.ค. 59
14:54
2759
หากดำเนินการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 จะเป็นการระบุ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
2 ธ.ค. 59
14:47
2729
ติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(ตึกเล็ก)ชั้น 4 หรือโทร 97421
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ใบแจ้งรายได้ เดือน ตุลาคม 2559 สำหรับพนักงานที่หมด..
27 ต.ค. 59
8:37
2727
ทำบันทึกเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติงานผ่านผู้บังคับบัญชา ส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอเปลี่ยนเวลาเข้าทำงาน
25 ต.ค. 59
16:11