แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?มาใช้เครื่องมือค้นหากันเถอะ!

โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะค้นหาในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
2131
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ไม่สามารถปรับเป็นระดับ 3 ได้ เนื่องจากตามมาตรฐานกำห..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ พนักงานประจำห้องทดลอง
11 ก.พ. 58
14:33
246
2140
การยื่นหนังสือลาออกให้ยื่นก่อน30วัน ในส่วนของเงินค่าประสบการณ์วิชาชีพกรุณาสอบถาม..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออกกับโบนัส
11 ก.พ. 58
14:31
309
2130
การลาออกต้องเขียนใบลาออกล่วงหน้า30วันและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจสูงสุด ลูกจ้าง..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออก
11 ก.พ. 58
14:30
118
2129
การลากิจ ลาพักผ่อนทุกประเภทต้องเขียนใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่่วงหน้าทุกครั้งเ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาหยุด
11 ก.พ. 58
14:29
184
2141
การลากิจ ลาพักผ่อนทุกประเภทต้องเขียนใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่่วงหน้าทุกครั้งเ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาหยุด
11 ก.พ. 58
14:28
203
2128
การจะกู้ได้กี่เปอร์เซ็นอยู่ที่สหกรณ์เป็นผู้พิจารณา
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การหักเปอร์เซ็น70%ของสหกรณ์
11 ก.พ. 58
14:24
223
2111
การลาออกก่อนครบสัญญาจ้างจะไม่ได้รับเงินชดเชย แต่หากอยู่ครบสัญญาจะได้รับเงินชดเชย
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออกก่อนครบสัญญา
11 ก.พ. 58
14:23
193
2133
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการแก้ไขแล้วค่ะ ต้องขออภัยมา ณ ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สลิปเงินเดือนมกราคมปี58 ของทุกคน ผิดพลาดหรือเปล่าค..
26 ม.ค. 58
11:31
708
2135
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ล็อกอินเข้าระบบe-paymentไม่ได้
26 ม.ค. 58
11:09
174
2136
ได้รับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินโบนัส
26 ม.ค. 58
11:08
627
2138
สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 4 เพื่อขอคำนวณก่อนการตัดสิ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินบำนาญ
26 ม.ค. 58
11:07
253
2139
ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถสมัครได้ค่ะ ส่วนการสมัครสม..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากสมัครสหกรณ์
26 ม.ค. 58
11:06
299
2116
การจ่ายเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และในการพิจารณา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
26 ม.ค. 58
10:54
167
2114
ในเรื่องการปรับเงินเดือนตามประกาศของรัฐบาลนั้น คณะจะต้องรอนโยบายและประกาศจากทางม..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินเดือนลูกจ้าง
26 ม.ค. 58
10:51
327
2126
ไม่ทราบเงินโบนัสอะไร หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะมีการจ่ายเงินรางวัลซึ่งการจ่ายเงินด..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำไทเงินโบนัสถึงไม่ออก
26 ม.ค. 58
10:38
206
2127
เกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพม. พศ. คือเลื่อนภายในวงเงิน 4.95%ของภาค..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ พศ ขึ้น7-8%
26 ม.ค. 58
10:37
496
2125
บุคลากรจะได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ จะมีการติดประกาศร..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ประกาศเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวรอบ2
26 ม.ค. 58
10:35
166
2118
บุคลากรจะได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ จะมีการติดประกาศร..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินโบนัส
26 ม.ค. 58
10:35
62
2115
บุคลากรจะได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ จะมีการติดประกาศร..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ประกาศเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวรอบ2
26 ม.ค. 58
10:34
69
2113
บุคลากรจะได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
26 ม.ค. 58
10:34
41