แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?
มาใช้เครื่องมือค้นหากันเถอะ!

โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะค้นหาในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (สำหรับข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงิน..
การสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 4 ประจำปี 2557
แบบสำรวจ HAPPINOMETER ประจำปีงบประมาณ 2557 (ประกาศขยายเวลาการตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETE..
เปิดรับสมัครขอรับทุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ประจำปี 2557
การเปลี่ยนสถานภาพ 1 พ.ย. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)
ชี้แจงข้อซักถาม กรณีหนังสือแสดงเจตนา
ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย (Altruism) ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2557
ชี้แจงการได้รับเงินเดือนปรับใหม่ (ตามคลื่นกระทบฝั่ง) ปีงบประมาณ 2557 พร้อมเงินตกเบิก
แบบประเมินลักษณะงาน และคุณสมบัติของบุคลากร ในตำแหน่งเลขานุการภาควิชาหรือหน่วยงานที่เท..
ดูทั้งหมด

  5 ถาม-ตอบ ล่าสุด จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
1924
หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้คณะฯ) รายละเอียด คลิ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ
เมื่อวานนี้
13:48
30
1927
โบนัสพยาบาลจะมีการจ่ายตามอายุงานคือเมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ปี 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 9 ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อยากสอบถามเรื่องเงินโบนัส
เมื่อวานนี้
11:23
32
1928
การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของคณะฯจะอ้างอิงตามมหาวิทยาลัยมหิดลโดย พิจารณาจาก ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องอัตราเงินเดือนระหว่างวุฒิปวสกับปริญญาต..
เมื่อวานนี้
9:14
56
1930
ในระหว่างการลาจะได้รับเงินเดือนอยู่ค่ะ แต่ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน(OT)ได้ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาเรียน
เมื่อวานนี้
9:01
32
1922
กรณีการลาศึกษาต่อนั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ลาศึกษา และสถา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามกรณีลาศึกษาต่อ
27 ส.ค. 57
9:35
67
ดูทั้งหมด