แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2674
สมัครทางระบบ e-application ช่องทางเดียวค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การรับสมัครงาน
18 ส.ค. 59
16:30
2683
ได้ค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์เล็..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ
17 ส.ค. 59
14:32
2682
ไม่สามารถโอนย้ายได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องโอนย้ายค่ะ
17 ส.ค. 59
14:26
2657
กรุณาระบุจุดที่ทาบบัตร เพื่อการตรวจสอบค่ะ หรือสามารถติดต่อที่คุณยงยุทธ ฝ่ายทรัพย..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การทาบบัตร
12 ก.ค. 59
12:15
2645
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอเสนอให้ศิริราชจัดทำของที่ระลึก
12 ก.ค. 59
12:12
2655
กรณีที่ทาบบัตรไม่ติด กรุณาระบุจุดที่ทาบบัตรเพื่อการตรวจสอบค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การทาบบัตรเวลาเข้าออก ไม่พบข้อมูล
12 ก.ค. 59
12:11
2650
กรณีที่ทาบบัตรไม่ติด กรุณาระบุจุดที่ทาบบัตรด้วยค่ะเพื่อการตรวจสอบ ส่วนการรับเงิน..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามกรณีทาบบัตรไม่ติดทั้งที่ทาบบัตรแน่นอนจะมีผลต..
12 ก.ค. 59
12:08
2654
หากคำสั่งบรรจุออกก่อนวันที่20ในเดือนนั้นจะได้รับในเดือนถัดไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการออกเงินเดือนของพนักงานเข้าใหม่ค่ะ
12 ก.ค. 59
12:07
2660
รักษาต่อเนื่องได้ค่ะ ในส่วนที่เกินสิทธิ 30 บาท สามารถนำมาเบิกวงเงินได้ โดยติดต่อ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการย้ายสิทธิ์บัตรทอง
12 ก.ค. 59
12:04
2661
ไม่ได้ปรับเลื่อนเงินเดือนค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขึ้นเงินเดือน
12 ก.ค. 59
12:02
2663
หากมาปฏิบัติงานจริง สามารถทำบันทึกยืนยันการมาปฏิบัติงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชารับท..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โบนัส สินปี
12 ก.ค. 59
11:58
2662
ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินชดเชย
12 ก.ค. 59
11:49
2664
หากการไปทำงานหน่วยใหม่ไม่ใช่เป็นการโอนย้าย ท่านจะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ไม่ต่อส..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การรับเงินชดเชย พศ.
12 ก.ค. 59
11:49
2665
บัตรประจำตัวสามารถทำได้ค่ะ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ และส่งเรื่องทำบัตรได้ที่..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำบัตรพนักงานประจำ
12 ก.ค. 59
11:45
2666
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ หากมีความต้องการตำแหน่งดังกล่าวจะติดต่อไปทันท..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สมัครงาน
12 ก.ค. 59
11:42
2667
จะไม่ได้ปรับเลื่อนเงินเดือนค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลากิจเลี้ยงดูบุตร
12 ก.ค. 59
11:39
2668
เมื่อท่านจะลาออกจากงาน ท่านจะต้องมาเขียนแบบฟอร์มการลาออกจากกองทุน (ลาออกจากงาน) ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ยกเลิก กสช ในกรณีลาออกจากงาน
12 ก.ค. 59
11:37
2670
สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตัวอย่างการขอตำแหน่งชำนาญงาน
12 ก.ค. 59
11:31
2637
ต้องพิจารณาจากกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานค่ะ ว่ามีกรอบอัตราว่างในตำแหน่งที่สามารถป..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอทราบเรื่องการการปรับวุฒิค่ะ
20 มิ.ย. 59
14:30
2641
ลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการในการกู้ซื้อบ้านได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอเอกสารเพื่อรับรองไปยื่นกู้ซื้อบ้านของลูกจ้างช..
20 มิ.ย. 59
14:29