แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?มาใช้เครื่องมือค้นหากันเถอะ!

โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะค้นหาในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
2238
ต้องใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสิทธิแรกค่ะ กรณีส่วนต่างจากประกันสังคม สามารถนำมาเบิก..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การใช้สิทธิรักษาพยาบาล
20 พ.ค. 58
16:10
165
2215
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการศึกษา โทร.96637 ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทุนวิจัยการศึกษา
15 พ.ค. 58
9:38
103
2232
ในการจัดสรรพื้่นที่จอดรถเป็นการบริหารจัดการของฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ค..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สวัสดิการบัตรจอดรถ รพ.ศิริราช
15 พ.ค. 58
9:36
273
2213
นับรวมกันค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การนับจำนวนปีต่อสัญญา
23 เม.ย. 58
15:23
353
2216
ตำแหน่งดังกล่าวระบุคุณสมบัติไว้ว่าต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบันฑิต สา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ รบกวนสอบถาม
23 เม.ย. 58
15:22
266
2217
ในกรณีนี้หน่วยงานจะต้องมีกรอบอัตราว่าง ในวุฒิ ปวส.ค่ะ และหากหน่วยงานต้องการปรับว..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับวุฒิการศึกษา
23 เม.ย. 58
15:20
319
2218
ในกรณีครบสัญญา และต้องการขอเงินคืน จะต้องทำเรื่องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้ว..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
23 เม.ย. 58
15:18
308
2219
ติดต่อคุณสุดธิดา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก)ชั้น 4 หรือโทร.97705 ค่ะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามการย้ายสิทธิประกันสังคมของสามีมารพ.ศิริราช ท..
23 เม.ย. 58
15:16
210
2209
อยู่ที่หน่วยงานส่งมาในช่วงเวลาใด หากเรื่องถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสมบัติครบตามหล..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ
21 เม.ย. 58
15:25
239
2211
1.หน่วยงานที่จะรับมีกรอบอัตราว่างตำแหน่งที่มีคุณวุฒิปวส. 2.หน่วยงานที่จะขอโอนย้..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามเรื่องย้ายสังกัดภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย
21 เม.ย. 58
15:24
216
2164
ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เป็นคุณวุฒิปวส. สามารถเปลี่ย..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำยังไงถึงจะได้ปรับเป็น พศ. มีวุฒิปวส. ปรับเป็น พศ..
21 เม.ย. 58
15:22
156
2167
การนับอายุงานของพศ.สามารถนับอายุได้ตั้งแต่เปลี่ยนประเภทการจ้างมาจากพร. แต่ต้องหล..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ อายุงานการรับเงินชดเชย พศ.
21 เม.ย. 58
15:21
128
2168
1.หน่วยงานที่จะรับมีกรอบอัตราว่างตำแหน่งที่มีคุณวุฒิปวส. 2.หน่วยงานที่จะขอโอนย้..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งและย้ายหน่วยงาน
21 เม.ย. 58
15:20
81
2197
ปกติการจ่ายเงินการปฏิบัติงานครบ1ปี 3ปีฯ กรณีการลาฝึกอบรมระยะสั้นตามข้อตกลงจะจ่าย..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินโบนัสค่ะ
21 เม.ย. 58
15:19
196
2204
ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือบุคคลที่ต้องไม่มีสิ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
21 เม.ย. 58
15:03
114
2205
1.หน่วยงานจะต้องมีกรอบอัตราว่างที่เป็นพศ. 2.ต้องมีคุณสมบัติตามแนวปฏิบัติที่คณะก..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทำอย่างไรถึงจะได้บรรจุเป็น พศ. ค่ะ
21 เม.ย. 58
15:02
137
2206
การกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่สามารถทำได้ เนื่..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอบรรจุกลับ
1 เม.ย. 58
11:23
375
2210
จะต้องรอนโยบายและคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนนะคะ
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินเดือนขึ้น4%
30 มี.ค. 58
7:36
1271
2212
ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนประเภทการจ้างมาหลายประเภทแล้วนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการทำงานคร..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินบำเหน็จ การลาออก
30 มี.ค. 58
7:34
358
2154
เนื่องจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีการแจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะครบสัญญาจ้าง ประมาณเดือน..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ พม.ออกนอกระบบที่ครบสัญญาจ้าง
24 มี.ค. 58
15:39
320