แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?
มาใช้เครื่องมือค้นหากันเถอะ!

โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะค้นหาในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557
แนวทางการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Code of Conduct)
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ประจำปี 2557
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (UNDO)
ปรับปรุงค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปี 2558
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 (สำหรับข้าราชการบำนาญที่ได้รับเงิน..
การสมัครขอรับทุน กองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช รอบที่ 4 ประจำปี 2557
การเปลี่ยนสถานภาพ 1 พ.ย. 57
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)
ชี้แจงข้อซักถาม กรณีหนังสือแสดงเจตนา
ดูทั้งหมด

  5 ถาม-ตอบ ล่าสุด จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
no. ความเห็น/โดย/หัวข้อ วันที่ตอบ อ่าน
1944
ในกรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง ผู้ประสงค์ไม่ต่อสัญญาจะแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดทรา..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ รับทราบคำสั่ง
18 ก.ย. 57
13:37
73
1931
การรับสมัครงานขึ้นอยู่กับภาควิชา/หน่วยงานเป็นผู้เลือกแบบการสมัครงาน ซึ่งมี 3 แบบ..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การรับพนักงานมหาลัย(วุฒิป.ตรี)
18 ก.ย. 57
13:31
87
1945
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวจะประกาศให้ทราบประมาณเดือน..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โบนัส
18 ก.ย. 57
13:19
83
1946
หากมีความจำเป็นต้องสรรหาคนมาทดแทนกรณีบุคลากรลาคลอด ขอให้หน่วยงานทำบันทึกส่งมายัง..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ หาคนทดแทนตอนลาคลอด
18 ก.ย. 57
12:32
38
1947
เบื้องตนอยากให้ลองพิจารณาตำแหน่งที่เปิดกว้างในเรื่องอายุ เช่น บางตำแหน่งรับสมัคร..
โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การสมัตรงาน
18 ก.ย. 57
12:26
77
ดูทั้งหมด