: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 3
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นาย โอภาส  อักษรจรรยา
    Mr. Ophas  Aksornchanya
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณัฐธิยา   สังข์ทอง
    Ms. Nattiya   Sangthong
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นาย ประดับพงษ์   กุแก้ว
    Mr. Pradappong  Kukaew
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2149-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปาริฉัตร์   หงศาลา
    Ms. Parichat   Hongsala
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2149-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยะพงษ์   ทองเอก
    Mr. Piyapong  Thong-aek
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศุจินาฏ   สมัครการ
    Ms. Sujinart  Samakkarn
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ลูกค้าสัมพันธ์)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2149-9668-9
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]