: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตอนที่ 1 [21/11/2560 15:36:16]

การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อขยายโพรงจมูก [16/11/2560 14:58:21]

การให้ยาระงับความรู้สึก [15/11/2560 15:34:35]

การดูแลสุขภาพก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน [15/11/2560 15:30:14]

การดูแลสุขภาพก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง [28/8/2560 13:55:03]

การดูแลสุขภาพก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [28/8/2560 13:53:47]

โรคผิวหนังที่เกิดจากน้ำท่วม [8/8/2560 10:27:40]

โรคสุกใส (Chicken pox) [8/8/2560 10:25:44]

งูสวัด [8/8/2560 10:24:15]

ซิฟิลิส (Syphilis) [8/8/2560 10:22:53]

หูดหงอนไก่ หูดอวัยวะเพศ หูดทวารหนัก [8/8/2560 10:20:10]

เหา [8/8/2560 10:16:33]

หิด [8/8/2560 10:13:24]

ผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่มือ [8/8/2560 10:11:38]

ผื่นแดงที่หน้า (RedFace) [8/8/2560 10:08:55]
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]