: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม [28/1/2559 14:27:09]

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [28/1/2559 14:23:51]

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [21/1/2559 10:15:59]

คู่มือวิธีการเปลี่ยนสายสวนคาปัสสาวะในผู้ชาย สำหรับผู้ป่วยอัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง [13/11/2558 13:20:46]

คำแนะนำเพื่อทำการทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง โดยวิธี Patch test [12/11/2558 11:12:50]

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใส่ถุงน่องทางการแพทย์ [8/10/2558 11:13:03]

คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกดรากประสาท [25/9/2558 11:53:07]

ข้อควรรู้สำหรับผู้บริจาคเลือด [16/9/2558 14:51:49]

โรคผิวหนังอักเสบ (Seborrheic Dermatitis ) [11/9/2558 14:44:52]

คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (ระยะก่อนบำบัดทดแทนไต) [8/9/2558 14:16:27]

การบำบัดทดแทนไตและสิทธิการเบิกจ่าย [8/9/2558 14:13:13]

การปฏิบัติตัวหลังปลูกถ่ายไต [20/8/2558 10:35:59]

การปฏิบัติตัวหลังปลูกถ่ายตับ [20/8/2558 10:34:00]

คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยไตวายที่มารับการผ่าตัดสร้างหลอดเลือดถาวรเพื่อฟอกเลือด [18/8/2558 14:03:36]

Most common side effect of Chemotherapy [4/8/2558 11:22:42]
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5 6 7 8 9 10  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]