: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

การปฏิบัติตัวเมื่อแท้งบุตร [12/9/2561 9:58:14]  

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ฉีดยา Tinzaparin เข้าชั้นใต้ผิวหนัง โดยหลอดฉีดยาพร้อมฉีด (Prefilled Syringe) [7/9/2561 15:07:22]

คู่มือการป้องกันและดูแลผิวหนังอักเสบ จากการสัมผัสปัสสาวะหรืออุจจาระในเด็ก [3/9/2561 15:06:03]

ขั้นตอนการฉีดอินซูลินด้วยกระบอกฉีดอินซูลิน สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 [3/9/2561 14:29:45]

คู่มือการป้องกันการเกิดแผลกดทับ [15/8/2561 15:53:29]

คู่มือการดูแลแผลกดทับเบื้องต้น [15/8/2561 15:43:07]

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) [15/8/2561 15:32:17]

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก [15/8/2561 15:19:10]

คู่มือการป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ในผู้ใหญ่ [15/8/2561 15:09:53]

คู่มือการดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง [15/8/2561 14:57:19]

คู่มือการดูแลลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง [15/8/2561 14:44:01]

คู่มือการดูแลลำไส้เปิดทางหน้าท้องสำหรับปัสสาวะ [15/8/2561 14:29:19]

ท่าบริหารข้อสะโพก ก่อนและหลังเปลี่ยนข้อสะโพก [15/8/2561 14:11:45]

คู่มือการดูแลแผลมะเร็ง [15/8/2561 14:04:14]

การทำอัลตร้าซาวนด์ในขณะฉีดน้ำเกลือเข้าโพรงมดลูก (Saline Instillation Sonohysterography){SIS} [14/8/2561 11:47:20]
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]