: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

สื่อความรู้สุขภาพออนไลน์ [31/10/2560 13:15:41]

ความรู้พื้นฐานของยาต้านวัณโรค (Basic Anti-TB Drug) [22/1/2561 16:04:15]

เอกสารให้ความรู้สาหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (โนแอ็ก) Novel oral anticoagulants (NOACs) [22/11/2560 15:03:10]

ปัญหาทางการพูดและการสื่อความหมายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:40:51]

อาหารที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด [21/11/2560 16:27:40]

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด [21/11/2560 16:24:19]

ภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:20:27]

ยาสำคัญ และวิธีใช้ยาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 [21/11/2560 16:14:50]

กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:09:33]

การฝึกทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:05:17]

การบริหารร่างกายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 15:59:48]

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตอนที่่ 2 [21/11/2560 15:52:30]

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตอนที่ 1 [21/11/2560 15:36:16]

การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อขยายโพรงจมูก [16/11/2560 14:58:21]

การให้ยาระงับความรู้สึก [15/11/2560 15:34:35]
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]