: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

สื่อความรู้สุขภาพออนไลน์ [31/10/2560 13:15:41]

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยใส่เฝือก [15/1/2562 10:33:51]  

การใช้ไม้ค้ำยันในผู้ป่วยกระดูกขาหัก [15/1/2562 10:32:47]  

การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลัง ส่วนเอว (L-S Support) [15/1/2562 10:31:24]  

โปรแกรมการออกกำลังกายและวิธีการเดินสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [27/12/2561 11:05:13]

การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [27/12/2561 11:04:01]

การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม [27/12/2561 11:02:18]

โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม [27/12/2561 10:58:55]

การออกกำลังกายในโรคข้อเข่าเสื่อม [27/12/2561 10:56:40]

อาหารสำหรับผู้มีปัญหาการกลืนลำบาก [22/12/2561 13:59:06]

วิธีการใส่-ถอด อุปกรณ์พยุงแขน bobath arm sling [22/12/2561 13:57:17]

มาบริหารมือกันเถอะ [22/12/2561 13:54:51]

การออกกำลังกายและเทคนิคส่งเสริมความสามารถการกลืน [22/12/2561 13:53:43]

การดูแลฟันปลอมในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก [22/12/2561 13:38:26]

คู่มือคำแนะนำการบริโภคอาหารสำหรับเด็กโรคอ้วน [22/12/2561 13:20:46]
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]