: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

สื่อความรู้สุขภาพออนไลน์ [31/10/2560 13:15:41]

การทดสอบฉีดยาชาที่เส้นประสาทข้อต่อกระดูกสันหลัง เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเและการรักษาโดยวิธีการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงจี้เส้นประสาทเลี้ยงข้อต่อกระดูกสันหลัง (Medial Branch Block and Thermal Radiofrequency ablation) [9/5/2561 16:35:09]

การทดสอบฉีดยาชาที่เส้นประสาท (GENICULAR NERVE BLOCK) เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค และการรักษาโดยวิธีใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงจี้เส้นประสาทรอบข้อเข่า (GENICULAR NERVE THERMAL RADIOFEQUENCY ABLATION) [9/5/2561 16:32:55]

การฉีดสเตียรอยด์เข้าช่องเหนือเยื่อไขสันหลังชั้นนอก (Eqidural Steroid Injection) [9/5/2561 16:26:33]

วิธีการถอด - ใส่เสื้อ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก [2/4/2561 16:18:57]

วิธีการถอด - ใส่กางเกง สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก [2/4/2561 16:17:28]

การตรวจประเมินภาวะกลืนลำบากด้วยการส่องกล้อง (Fiberoplic Endoscopic Examination of Swallowing) [2/4/2561 16:14:32]

ออกกำลังมือและแขนด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ ที่บ้าน [2/4/2561 16:10:35]

ทำอย่างไรเมื่อไหล่ติด [2/4/2561 16:08:42]

ท่าบริหารริมปากและลิ้นเบื้องต้น [2/4/2561 16:05:59]

การยกของที่ถูกวิธี [2/4/2561 16:04:07]

การเคลื่อนย้ายตัวจากเตียงลงนั่งรถเข็น สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก [2/4/2561 15:59:31]

การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น [2/4/2561 15:55:32]

การทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยปวดคอ [2/4/2561 15:52:11]

การจัดทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยปวดหลัง [2/4/2561 15:49:24]
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]