: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

สื่อความรู้สุขภาพออนไลน์ [31/10/2560 13:15:41]

โรคลมพิษ [11/3/2562 9:57:03]

คู่มือความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต้อกระจก [27/2/2562 15:15:38]

การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ [26/2/2562 14:28:04]

กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่อง ปวดคอ [7/2/2562 10:32:09]

การใส่และถอดอุปกรณ์พยังหลัง ส่วนอกและเอว (Solf Taylor Brace) [7/2/2562 10:31:08]

Office Syndrome ออฟฟิศซินโดรม [7/2/2562 10:30:10]

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยใส่เฝือก [15/1/2562 10:33:51]

การใช้ไม้ค้ำยันในผู้ป่วยกระดูกขาหัก [15/1/2562 10:32:47]

การใส่และถอดอุปกรณ์พยุงหลัง ส่วนเอว (L-S Support) [15/1/2562 10:31:24]

โปรแกรมการออกกำลังกายและวิธีการเดินสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [27/12/2561 11:05:13]

การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม [27/12/2561 11:04:01]

การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงและการจัดท่าทางในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม [27/12/2561 11:02:18]

โปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม [27/12/2561 10:58:55]

การออกกำลังกายในโรคข้อเข่าเสื่อม [27/12/2561 10:56:40]
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]