: แผ่นพับสุขภาพออนไลน์ :

สื่อความรู้สุขภาพออนไลน์ [31/10/2560 13:15:41]

เอกสารให้ความรู้สาหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (โนแอ็ก) Novel oral anticoagulants (NOACs) [22/11/2560 15:03:10]  

ปัญหาทางการพูดและการสื่อความหมายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:40:51]  

อาหารที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด [21/11/2560 16:27:40]  

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด [21/11/2560 16:24:19]  

ภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:20:27]  

ยาสำคัญ และวิธีใช้ยาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 [21/11/2560 16:14:50]  

กิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:09:33]  

การฝึกทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 16:05:17]  

การบริหารร่างกายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [21/11/2560 15:59:48]  

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตอนที่่ 2 [21/11/2560 15:52:30]  

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตอนที่ 1 [21/11/2560 15:36:16]  

การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อขยายโพรงจมูก [16/11/2560 14:58:21]  

การให้ยาระงับความรู้สึก [15/11/2560 15:34:35]

การดูแลสุขภาพก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน [15/11/2560 15:30:14]
หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]