คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
  ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่  
  Division of facilities and environmental management  
 
  ขณะนี้เวลา    
 
  
 
  ตึกชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
Tel. 024197691   Fax : 024199994