: กระทู้ถาม-ตอบ :
>>สอบถามเรื่องการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็ก

สวัสดีค่ะ ..อยากสอบถามว่ามีให้เก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็ก หรือคอร์สอบรมไหมค่ะ เพื่อจะนำชั่วโมงไปเข้าร่วมโครงการออแพร์ค่ะ ต้องใช้อย่างน้อย 200 ชม.ค่ะ 

โดย pad  <pattaviaaa@hotmail.com>   วัน/เดือน/ปี : 15/6/2558 15:59:50
หน้าที่ 1
++ ความเห็นที่ 1

คำตอบ : มีให้เก็บชั่วโมงเรียนค่ะ แต่ต้องผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์รับเลี้ยงฯประมาณ 240 ชม. ค่าใช้จ่ายคอร์สละ 20,000 บาทก่อนค่ะ หลังจากนั้น หากต้องการเก็บชั่วโมงเพิ่มเติมอีก ก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอฝึกปฏิบัติต่อได้ โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติต่อเป็นเงิน 2,000 บาทต่อเดือนค่ะ

โดย ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช   วัน/เดือน/ปี : 13/7/2558 10:08:43
ร่วมตอบคำถาม : สอบถามเรื่องการเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็ก
ผู้ตอบคำถาม : 
E-mail : 
รายละเอียด : 
รูปภาพ :