: เวลาให้บริการ :

  • เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เวลา 6.45 – 16.45 น. ( รับเลี้ยงดูเด็กวันละ 9 ชั่วโมง โดยมี 2 ช่วงเวลาที่ให้ผู้ปกครองเลือกรับ-ส่งเด็ก ตามเวลาที่ผู้ปกครองสะดวก คือ เวลา 06.45 - 15.45 น. และ 07.45 - 16.45 น.
update : 25/4/2557 9:45:44