: หลักเกณฑ์การรับเด็ก :

  • รับเลี้ยงดูเด็กปกติตั้งแต่แรกเกิด ถึง 3 ปี
  • เป็นบุตรบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล BR>
update : 25/4/2557 9:43:17