จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว จ.สระบุรี
โครงการ อาสาพัฒนาชุมชน (ลุ่มน้ำใจ)

วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.

สถานที่ 
๑. เขตอนุรักษ์ป่าเขาคร่าว บ้านถ้ำเต่า ต.ท่าคล้อ จ.สระบุรี
ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้้ำชุมชน ตำบลท่าคล้อ (สร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง) (พื้นที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ระแวกนั้นเป็นโรงงานปูน ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่และฟื้นฟูเขาด้วยการปลูกป่าและทำฝายหินทิ้ง นำหินมาเรียงเพื่อขวางทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำหลากเป็นจำนวนมากมาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝน
และฤดูแล้งจะได้กักเก็บน้ำซึมน้ำซับในดินเพื่อการเกษตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่เขตป่าสมบูรณ์หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ไม่ใช่เส้นทางหลักของแม่น้ำ เป็นเพียงช่องน้ำแห้งระหว่างร่องเขา )
๒.อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ( พามาเล่นน้ำพักผ่อน)

เนื้องานกิจกรรม 
   ๑.เรียนรู้วิธีการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติของทางชุมชน
   ๒.ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ
   ๓. แบ่งกลุ่มสร้างฝายหินทิ้งบริเวณ เขตภูเขาคร่าวติดพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
   ๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
   ๕.พักผ่อนเล่นน้ำตก เจ็ดสาวน้อย
   ๖.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก

เดินทางโดย  รถบัสพัดลม  เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะ ขออนุญาตรับเฉพาะผู้ที่เดินทางมาพร้อมรถบัสเท่านั้น
ค่าใช้จ่าย
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๕๐ บาท ( 350 บาท)
โดยแจกแจงดังนี
ค่าเช่าเหมารถบัส
ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ห่อใบตอง ไข่ต้ม)
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
ต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรง ลงเงิน) ทำงานแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0WMXT9io2zUpf6vBTrKtnAN9Bd7vwmM-MeTSN-ZNQOha-jQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

สอบถามเพิ่มเติม
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved