ค่ายอาสา “ลัดน่านฟ้ามาหาน้อง”
โรงเรียนบ้านสะปัน
บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

20 - 22 มกราคม 2560

 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตลอด 3 วัน 2 คืน] ท่านละ 1,800 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

– ค่าประสานงานในพื้นที่
– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
– ค่าอาหารตลอดค่าย 3 คืน 2 วัน
– ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก
– ค่าตอบแทนวิทยากร
– ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (ทาสีสนาม BBL)
– อื่น ฯลฯ

ความตั้งใจ

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.เรียนรู้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีชนเผ่า
3.เรียนรู้การจัดทำสนาม BBL
4.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
5.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา

1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 2คืน3วัน)
2. เสื้อกันหนาว
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าแตะ
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง)

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่านบัญชี
1.1 บัญชีธนาคารออมสิน
ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย
– เลขที่บัญชี 020-182-117-984
ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ cloudbread31@gmail.com

หมายเหตุ:
- หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
- การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
- หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825

Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://www.facebook.com/frontiervolunteer
เพจกิจกรรม: https://web.facebook.com/events/1215377495206444/

[สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้ และสามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved