จิตอาสาออกโรงทานการกุศล (โรงทานอนุรักษ์สิ่งดีงาม)

สืบเนื่อง  

โครงการ อาสาสมัคร ช่วยงานการกุศล
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

สถานที่
วัดมณีสรรค์ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
และ ตลาดน้ำอัมพวา

 รับสมัครอาสา  จำนวน ๕๐ ท่าน 


เดินทางโดย

รถบัสพัดลม  ขอรับอาสาที่เดินทางด้วยรถบัสเท่านั้น เพราะมีกิจกรรมแบบต่อเนื่อง ทางชมรมฯ มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจในกระบวนการกิจกรรม
โรงทานอนุรักษ์สิ่งดีงาม

ค่าใช้จ่าย
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท (400 บาท)


โดยแจกแจงดังนี
๑.ค่าเช่าเหมารถบัสพัดลม
๒.ค่าใช้จ่ายสำหรับเตรียมอาหาร
และอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๓.สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ ที่วัด

ลงแรงลงเงิน ช่วยกันแบบประชาชนอาสา เพราะเราไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากที่ใด

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyqUSSHafuR4ggZeCmzzE7HqKZ6yoafJ3lcsp8qlQ0F-VffA/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

 

สอบถามเพิ่มเติม
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร 0922681892

 

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved