ศูนย์อาสาสมัครศิริราช เปิดรับสมัครอาสาสมัครร่วมกิจกรรม “ศิริอาสา - อาสานี้เพื่อพ่อ”

          ศูนย์อาสาสมัครศิริราช จะจัดกิจกรรม “ศิริอาสา - อาสานี้เพื่อพ่อ” ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สนามหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรศิริราชที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการทาความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          มีรายละเอียดกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ ตามรายละเอียดดังนี้

          1. รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน โดยท่านที่สนในสามารถขอรับใบสมัครสมาชิกได้ที่งานกิจกรรมเพื่อสังคม ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (OPD เก่า) หรือสมัครทางเว็บไซต์ ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559(ตามเอกสารดาวน์โหลดแนบภายในเว็บนี้)

          2. เปิดรับของบริจาค น้ำหวาน ขนมปังปิ๊บ ลูกอม พัด ผ้าเย็น กระดาษทิชชู่ ยาดม แก้วพลาสติก สถานที่รับของบริจาค งานกิจกรรมเพื่อสังคม ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (OPD เก่า) ปิดรับของบริจาควันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวอรนุช เครือกล้วย และนางสาวอุบลวรรณ ก๋งเทมินทร์ โทร. 0 2419 9065

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

 ดาวน์โหลดเอกสาร

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved