กิจกรรมกับเด็ก โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน 
เกาะบุโหลน ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู จังหวัดสตูล

13-26 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมที่จะทำ

     - กิจกรรมกับเด็ก เช่น สอนภาษาอังกฤษ ศิลปะ เกมส์และนันทนาการ

     - ตกแต่งห้องเรียน สวนหย่อม และบริเวณโรงเรียน

     - กิจกรรมร่วมกับคุณครู และชุมชน เช่น ทำความสะอาดรอบเกาะ

**กิจกรรมที่แน่นอนจะส่งให้ก่อนค่ายเริ่มประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ

เป้าหมายของโครงการ

     - เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในโรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม

     - เพื่อทำกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านเกาะบุโหลน

     - เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนคำนึงถึงงานด้านอาสา

อาหาร

     อาสาสมัครต้องทำอาหารกันเองที่โรงครัวของโรงเรียน ผู้นำค่ายจะเป็นคนวางแผนเรื่องการซื้ออาหารจากบนฝั่ง  อาหารบางส่วนสามารถซื้อได้ที่เกาะ แต่ราคาสูงกว่าบนฝั่งมาก

ที่พัก

     นอนในอาคารเรียนแยกชายหญิงอย่างชัดเจน

ซักผ้า
     ซักผ้ากับมือด้วยมือ  ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เตรียมมาเอง

ห้องน้ำ

     มีห้องน้ำโรงเรียน สามารถใช้ส้วมและอาบน้ำในห้องเดียวกัน

คุณสมบัติของอาสาที่จะเข้าร่วม

     - สามารถอยู่กับเด็กได้

     - ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

     - มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

จำนวนอาสาสมัครระยะยาวที่เปิดรับสมัคร

     - อาสานานาชาติ 15 คน

     - อาสาสมัครไทย 5 คน

การติดต่อสื่อสาร

     สัญญาณโทรศัพท์ใช้ได้ทุกระบบ

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

  1. ต้องเสียค่าบำรุงสมาคม 2 สัปดาห์จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจะนำมาเป็นค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าที่พัก ค่ากิจกรรมต่างๆ ของสมาคม เนื่องจากพื้นที่เกาะบุโหลนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ค่าครองชีพแพงกว่าพื้นที่บนฝั่ง กลุ่มดาหลาจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินในจำนวนนี้
  2. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบก่อนเข้าร่วมโครงการ
  3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของตนเอง
  4. ผู้เข้าร่วมต้องร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลา 2 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

Tel. 074 -242-300

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved