โครงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับอาสาสมัครย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (ท่าเรือรถไฟ) โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 21 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่จำกัดจำนวนอาสาสมัคร)

หลักการและเหตุผล

     หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดโครงการย้อมผ้าสีดำจากธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีเสื้อผ้าสีดำไม่เพียงพอ เนื่องจากขณะนี้ ผ้าสีดำมีราคาแพงและขาดตลาดทางหน่วยพิพิธภัณฑ์ฯ จึงร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการย้อมผ้าสีดำจากธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายในราคาถูก และบริการรับย้อมผ้าสีดำฟรี เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้มีโอกาสสวมใส่ รวมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

     2. เพื่อให้บุคลากร และประชาชนได้มีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ติดต่อสอบถามหรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

คุณแนท  โทร. 091 009 8868

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved