อาสา เก็บขยะ ล้างเกาะ ณ เกาะล้าน
27 พฤศจิกายน 2559

     มรสุมกำลังจะผ่านไปคลื่นทะเลใกล้สงบ สิ่งที่ทิ้งไว้คงไม่พ้นความไม่เจริญหูเจริญตาของ กองขยะ ที่มาจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์เรานั้นเอง “เกาะล้าน” หนึ่งในเกาะที่มีคนนิยมท่องเที่ยวมาก ในช่วงที่ผ่านมากระผมได้ไปพักผ่อนและพบว่ามีความเงียบมากกว่าปกติเนื่องจากผมไปเที่ยวช่วงมรสุม เข้าเล็กน้อย แต่สิ่งที่ผมเจอมากคือ กองขยะ ทั้งเศษรากไม้ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขยะยิบย่อยต่างๆที่มากับน้ำและฝีมือของนักท่องเที่ยวนั้นเอง
 

27 พฤศจิกายน 2559
   07.30 ออกเดินทางจาก ปตท.สนามเป้า
   10.00 ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย ลงเรือไปยังเกาะล้าน
   11.00 ถึง ท่าหน้าบ้าน ขึ้นรถเพื่อไปพื้นที่กิจกรรม
     – แนะนำตัว
     – แนะนำกิจกรรม
   12.00 พักทานอาหารเที่ยง
   13.00 เริ่มต้นภารกิจเก็บขยะ ล้างเกาะ ณ เกาะล้าน ( อย่างน้อยคนละ 1 ถุง )
     – แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม แยกไปหาด 2 หาดในเกาะล้าน
     – เสร็จกิจกรรมพบกับที่ สำนักสงฆ์เขาใหญ่ญาณวโรดมวราราม
     – แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
   17.00 เดินทางขึ้นเรือกลับ ที่ ท่าเรือหาดตาแหวน
   18.00 เดินทางกลับ กทม.

กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย 750 บาท
     – ค่ารถไป-กลับ กทม แหลมบาลีฮาย
     – ค่ารถกิจกรรมบนเกาะ
     – ค่าเรือ
     – ค่าอาหาร-น้ำดื่ม
     – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย
     – ยารักษาโรค
     – ถุงมือ
     – อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0972981509

หมายเหตุ

วีธี การสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม 1. โอนเงิน ผ่าน เลขบัญชี “ 628 - 2 - 29139 – 6 ” กสิกรไทย นายสุรศักดิ์ ประไพรินทร์ 2. สมาชิก แจ้งการโอนเงินผ่านใน ข้อความ https://www.facebook.com/googles.tong 2.1 ชื่อจริง 2.2 ชื่อเล่น 2.3 เบอร์โทรติดต่อกลับ 2.5 รูปถ่ายใบเสร็จ ติดวันรายละเอียดวันและเวลาโอนเงิน

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved