อาสาส่งมอบเสบียงหน่วยลาดตระเวนไพร

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.

เนื้องานกิจกรรม 

   ๑.นำข้าวสารอาหารแห้ง ปลากระป๋อง มาม่า อาหารสำเร็จรูป น้ำพริก ยารักษาโรค ยาทากันยุง ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ หน่วยลาดตะเวนไพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
   ๒. ให้อาสาสมัครที่มาค่าย เตรียมสิ่งของมาร่วมด้วยช่วยกัน คนละชิ้นสองชิ้นตามกำลัง ทริปนี้เรามา ๕๐ คนรวมแล้วจะได้ สิ่งของที่มอบให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยชิ้น
   ๓.รณรงค์เก็บขยะรักษาความสะอาดและเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติน้ำตกปางสีดา
   ๔.เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง
   ๕.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้างผ่านที่จิตอาสา สังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันและพัฒนาวุฒิภาวะแห่งตน

สถานที่ 
   ๑.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว
   ๒.เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกปางสีดา
   ๓.เยี่ยมชม สวนรอยยิ้มของพ่อ (รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว) แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง
   ๔.ชมวิวและเล่นน้ำท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก

รับสมัครอาสา จำนวน ๕๐ ท่าน     

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ  เพื่อความสามัคคีเป็นหมู่คณะ เปิดรับเฉพาะผู้ที่เดินทางพร้อมรถบัสครับผม

ค่าใช้จ่าย 

สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๖๐๐ บาท ( 600 บาท)
โดยแจกแจงดังนี

** ลงแรงลงเงินมาช่วยกันแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด **

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1JqxwHX0kuhu2mTIjLwDGLflwlOVHKm88Y5N1Hq0KFU7Qvg/viewform
{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร. 0922681892

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved