กิจกรรม จิตอาสาแบกไม้กวาด ถวาย ๙ วัด จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.

ความตั้งใจ
   ๑ นำไม้กวาดจากโครงการถักไม้กวาดภาวนา ที่ทางเราจัดอบรมฟรีเป็นวิทยาทาน อบรมขึ้น ณ หอจดหมายเหตุพุทธาส อินทปัญโญ นำไปถวายวัดให้ครบ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย
   ๒.ทำบุญด้วยการ ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสังฆทาน  (ไม้กวาดที่จัดอบรม ซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
   ๓.ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
   ๔.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว

กำหนดการ  วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM กรุงศรีฯติด 7 -11 ในปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
   เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์บนรถบัส ให้บุญนำทาง
   เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. เส้นทางมหามงคล จิตอาสาแบกไม้กวาดถวาย ๙ วัด จ.ปทุมธานี อันได้แก่ วัดต่างๆดังนี้

1.วัดชินวรารามวรวิหาร  2.วัดน้ำวน  3.วัดบางเดื่อ  4.วัดบางหลวง  5.วัดโสภาราม
6.วัดหงษ์ปทุมาวาส     7.วัดสิงห์     8.วัดกร่าง     9.วัดโบสถ์

ระหว่างเดินทางจะพักรับประทานอาหารกลางวันตามความเหมาะสม อาสาสมัครรับผิดชอบตัวเอง (ถ้าสะดวกแนะนำทำข้าวห่อมาจากบ้าน )
   เวลา ๑๖. ๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย (ระหว่างเดินทางกลับพูดคุยสรุปกิจกรรม )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย 
   สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๕๐ บาท ( 350 บาท )
โดยแจกแจงดังนี
๑.ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๓.สมทบทุน กิจกรรม อบรมถักไม้กวาดถวายวัด (ในส่วนที่ทางกลุ่ม จัดอบรมฟรี เป็นธรรมทาน )
๔. สมทบทุน สีทารั้ววัด (บูรณะวัดเล็กๆที่ต้องการความช่วยเหลือ)

สิ่งที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง อาหารกลางวันและน้ำดื่ม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน  พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeltZFLQh_kIfl0dB3J2kOwhmYOZjUEAljS6ZlP7zGyXHrK8g/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  0922681892

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved