เปิดรับอาสาสมัครช่วยใส่ซองเชิญชวนรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล 2559

รับบุคลากรในคณะฯ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงานอาสาใส่ซองเชิญชวนบริจาคเนื่องในวันมหิดล 2559

ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.30 น. ณ ห้องประชุมสื่อมวลชน ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

(ตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 สิงหาคม 2559)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณขนิษฐา หรือ คุณ เกรวี โทร. 02 419 7653

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved