กิจกรรมสุข(ศุกร์)ใจอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ
สืบเนื่องโครงการ อาสาพัฒนาชุมชน (ลุ่มน้ำใจ)

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

สถานที่  ต.คลองเขิน จ.สมุทรสงคราม 
๑.คลองชุมชนตลาดน้ำทาค่า ทำกิจกรรมขุดลอกคูคลอง
๒.วัดศรีศรัทธาธรรม สถานที่ประชุมและอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย

ความตั้งใจ
๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
๒. ลอกคลองสาธารณะให้เรือสัญจรได้สะดวก (คลองน้ำไหล)
จะมีทีมลุยน้ำตักดินโคลนในคลอง ส่งให้ทีมที่อยู่ด้านบนลำเลียงไปเท สามารถเลือกหน้าที่ตามความสะดวก
๓.รองบพัฒนาไม่ได้สักที ลำคลองก็ตื้นเขินพายเรือก็ติดท้อง
สัญจรก็ลำบาก เห็นทีประชาชนอาสาต้องลงแรงกันเอง
๔. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม
๕.มาค่ายต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรงลงเงิน ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำดื่มดูแลตัวเอง) ทำงานแบบชาวบ้านเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน

รับอาสาสมัคร  ๕๐ ท่าน
กิจกรรมเป็นสาธารณะการกุศล ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมกิจกรรม

การเดินทาง
วัดศรีศรัทธาธรรม ต.คลองเขิน จ.สมุทรสงคราม

๑. รายละเอียดการเดินทาง กรณีขับรถมาเอง
ให้วิ่งตามถนนพระราม ๒ ผ่าน จ.สมุทสาคร เข้าสู่ สมุทรสงคราม หรือใช้ระบบนำทาง GPS หรือ Google map นำทาง โดยพิมพ์คำค้นหา วัดศรีศรัทธาธรรม /ถ้าไม่ขึ้น ให้ค้นหาตลาดน้ำท่าคา จะอยู่ใกล้วัดประมาณ ๒ กม.

๒. กรณีเดินทางมาโดย รถตู้โดยสาร
ขึ้นรถตู้ที่ อนุสาวรีย์ คิวรถจะอยู่ใต้ทางด่วน เส้นถนนนพหลโยธิน (คิวรถตู้แม่กลอง เบอร์ติดต่อ 087-1555187 , 080-0228567 , 086-8070745) สาย กรุงเทพ – สมุทรสงคราม(แม่กลอง) ราคา ๗๐ บาท
(ขามาจากกทม.ลงรถตู้ที่ตลาดแม่กลอง แล้วให้เดินมารอที่วัดป้อมแก้ว มาไม่ถูกให้ถามทางคนแถวนั้น) จะมีรถกระบะอาสา รอรับจากวัดป้อมแก้วเข้ามาวัดศรีศรัทธาธรรม และขากลับ จะไปส่งที่วินรถตู้กลับกทม.

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร. 0827792256

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved