อาสา สร้างอุโบสถดิน (รุ่น 7) วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 59 (ไปน่านกัน)

ขากลับแวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน)

( นอนเต็นท์ 2 คืน )

ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ความเป็นมา ( ของโครงการ )
          ใน ปี 52-53 กลุ่มบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา )ได้จัดโครงการอาสาช่วยสร้างบ้านดินให้กับศูนย์ฝึกทหารใหม่ สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อย จนทำให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง การทำบ้านดินด้วย และปี54-55 ทาง “ ท่านนาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร ” ผู้ บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ประสานงานบอกบุญ ช่วย ทีมงานบ้านดินไทย รับอาสาสมัครไปช่วยกันสร้าง อุโบสถดิน ให้กับ “ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ” จ.น่าน และในปี 54-58 ทาง ทีมบ้านดินไทยได้รับสมัครอาสาและได้ไปช่วยกันก่อนผนังดินสร้าง อุโบสถดิน รุ่น 1-6 เสร็จไปแล้ว แต่ เนื่องด้วย ความตั้งใจที่ ไปเยี่ยมเยียนและ ไปช่วยออกแรงสร้าง บ้านดินให้กับทางวัด  (ทางวัดยังสร้างบ้านดินอย่างต่อเนื่อง)  ดังนั้น ในปีนี้ ปี 59 ทางทีมงาน จึง เปิดรุ่น 7 ชวนอาสาสมัครไป ช่วยกันทำบ้านดินให้กับทางวัด   หลังจาก เสร็จภาระกิจ สร้างบ้านดิน ก็ชวนอาสาไป ไหว้พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์  พักผ่อนที่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว ผาชู้ )  และไปกางเต็นท์นอนที่หน่วยต้นน้ำ ขุนสถาน ก่อนเดินทางกลับในวันที่ 12 ธ.ค.59

ความเป็นมา( ส่วนของวัด )
          “ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ณ.ที่พักสงฆ์ห้วยเลื่อนนี้ เป็นดำริของเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง โดยได้มอบหมายให้พระสมุ เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ตารางกิจกรรม

วันที่ 2 ธันวาคม 59

วันที่ 3 ธันวาคม 59

วันที่ 4 ธันวาคม 59

วันที่ 5 ธันวาคม 59

หมายเหตุ ตารางกิจกรรม สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม

สิ่งที่คาดว่าจะได้

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

จำนวนที่รับสมัคร 30 – 50 ท่าน

สวัสดิการ

หมายเหตุ นัดขึ้นรถ ที่

ค่าลงทะเบียน

สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ     2890 บาท
เดินทางเองสมทบ           1590 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

อาสาบ้านดินไทย โทร. 086 770 2233

 

 

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved