โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปกป้องปะการังชายฝั่ง) รุ่น 5 ปี 59

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 59

     จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

    จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วง เวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการ ฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    ดังนั้น  ช่วงนี้จึงชวนอาสามาร่วมกัน ปกป้องปะการัง  ในโครงการ

“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน อาสา ปกป้องปะการัง ชายฝั่ง”  โดยทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา

จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปกป้องปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย

งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปกป้องปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

สวัสดิการ

1. มีอาหารกลางวัน

2. มื้อมีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – สัตหีบ(บัสแอร์)

3. วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง

4. อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง(ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ

วันที่ 28 สิงหาคม 59

เวลา 06.30 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์

ล้อหมุน  07.00 น.

หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

ค่าใช้จ่าย

 เดินทางกับทีมงาน 790 บาท เดินทางเอง 550 บาท

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved