ขอเชิญ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมทำธงวันมหิดล ปี 2559   

ความเป็นมาของธงวันมหิดล

     เมื่อ พ.ศ.2503  ศ.นพ.กษาณ  จาติกวนิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  ได้เสนอให้ศิริราชมีการจัดหน่ายธง "วันมหิดล" เพื่อให้ประชาชนทุกเศรษฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ โรงพยาบาลศิริราช  ในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท  นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช  ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย  ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ 
 การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้
    ใน พ.ศ. 2520  การจำหน่ายธงได้ผลดีเกิดคาด  ธงไม่พอสำหรับวันออกรับบริจาคครั้งใหญ่  "กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งประกอบด้วย  นักศึกษาจากทุกคณะและทุกวิทยาเขต   จึงอาสาทำธงมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบัน  กิจกรรมการทำธงวันมหิดลเพื่อมอบแก่ผู้บริจาคช่วยผู้ป่วยมีประชาชนหลายหมู่เหล่ามาร่วมบริจาคตามศรัทธา นับเป็นการปลูกฝังนิสัยการเป็นผู้ให้และผู้เสียสละให้แก่นักศึกษา  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังสามัคคี  และพลังกตัญญูกตเวทีในหมู่ประชากรไทยอีกด้วย

เวลาการร่วมกิจกรรมทำธงวันมหิดล

วันจันทร์  เวลา 16.30 - 18.30 น.

วันพุธ      เวลา  16.30 - 18.30 น.

วันศุกร์    ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ 

อาคารมหิตลาคาร ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ 

ประธานกลุ่มอาสา โทร. 087 326 2420

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved