ค่ายอาสา “ซับน้ำตาน้อง”


สืบเนื่องโครงการ

      สร้างรั้วเสาหิน และรั้วต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย หลังประสบภัยพิบัติพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 59 ที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2559 (ค่าย 4 วัน 3 คืน)

สถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนห้วยแม่เปา หมู่ที่5 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในค่ายตลอด4 วัน 3 คืน] ท่านละ 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1.ค่าประสานงานในพื้นที่
2.ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับทางหลวง (รถโดยสารสองแถวมีหลังคา)
3.ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ทำกิจกรรม (รถออฟโรด)
4.ค่าอาหารตลอดค่าย 4 วัน 3 คืน
5.ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ และชาวบ้านในวันทำกิจกรรมลงแรง
6.ค่าไอศกรีม/ขนมสำหรับแจกเด็กๆ
7.ค่าตอบแทนวิทยากร

ความตั้งใจ

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชนเผ่า
3.ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และสร้างสนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้เพื่อน้องๆ
4.ศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีการดำรงชีพในป่า
5.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
6.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 3 คืน 4 วัน)
2. เสื้อกันหนาวผืนบาง (กลางคืนอาจมีอากาศหนาวเย็นยอดดอยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 21 องศา)
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาวกันแดด,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าสำหรับเดินป่า
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง
9. เสื้อกันฝน

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
https://web.facebook.com/somdech.photikaew
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ และประสานงานกิจกรรม
E-mail: pond-18@hotmail.com
โทร : 093-767-0216

หรือ

คุณรัชนิดา เมืองพิล(มะเหมี่ยว)
ผู้ช่วยโครงการ และประสานงาน
https://web.facebook.com/snowsqueen
E-mail: cloudbread31@gmail.com
โทร : 097-079-8503

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved