อาสา สร้างฝาย นอนแพ แช่น้ำ ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน แพนางไพร

     กิจกรรมต่อเนื่องจากการเมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน ได้ลงพื้นที่บ้านถ้ำผึ้งร่วมกับกลุ่มฝายมีชีวิตบ้านถ้ำผึ้งกับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านถ้ำผึ้ง ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ กว้าง 3 เมตร สูง 1 เมตร โดยใช้เวลาทำกิจกรรมถึง 1 วันเต็ม ฝายประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี โดยส่วนตัวรู้สึกดีใจและยิ่งกว่านั้นคือเราได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของชาวค่ายและชาวบ้านทุกคนที่ไปรวมกัน ยิ้มอย่างภาคภูมิใจอย่างมาก
ผมได้คุยกับผู้ใหญ่แต๊ก ผู้ใหญ่บอกว่ายังมีพื้นที่อีกมากมายที่ต้องการฝาย เพราะปีนี่ที่หมู่บ้านฝนตกน้อยมากในรอบ 30 ปี ทำให้พื้นผลไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ ผมคิดว่ายังมีชาวอาสาอีกมากมายที่อยากเข้าไปช่วยกันสร้างฝาย ซึ่งผมอยากทำฝายที่หมู่บ้านนี้ต่ออีกสักฝายหนึ่งในเดือนกันยายน นี้จึงของเชิญชวนพี่น้องอาสาทั่วประเทศไทยมาร่วมกันสร้างฝายเพื่อประโยชน์แก่หมู่บ้าน และ
สำหรับที่พัก เราจะพักกันที่แพนางไพร ซึ่งเป็นแพของอุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นแพพัดลม ห้องน้ำรวม มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่พอสมควร และยังได้ ชมฝูงปลาตะเพียนหางแดงได้ที่แพอีกด้วย

23 กันยายน 2559
20.30 รถปรับอากาศ ออกจาก ปั้ม ปตท.สนามเป้า

24 กันยายน 2559
09.00 เดินทางถึง หมู่บ้านถ้ำผึ้ง อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 
– ทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 1 )
– แนะนำสถานที่ โดย พี่แต๋ว ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง
– แนะนำตัว ทำความรู้จักสมาชิกในค่าย
– ลง มือสร้างฝาย
12.00 ทานข้าวเที่ยง ( มื้อ 2 )
13.00 สร้างฝายต่อในช่วงที่บ่าย 
16.00 ออกเดินทางเข้าที่พัก แพนางไพร ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน
16.30 ถึงท่าเรือ เดินทางไปแพนางไพร
17.20 ถึงแพนางไพร แบ่งเข้าที่พัก 2 – 4 คนต่อหลัง พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 ทานอาหารเย็น ( มื้อ 3 ) พร้อมนัดหมายกิจกรรมวันต่อไป

25 กันยายน 2559
07.00 ทานข้าวเช้า ( มื้อ 4 )
10.00 เดินทางกลับขึ้นฝั่ง แวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ ( กุ้ยหลินเมืองไทย )
11.00 ถึงท่าเรือเดินทาง สู่ สวนโมกขพลาราม – หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
12.30 เดินทางถึงสวนโมกขพลาราม
– เยี่ยมชมอย่างสงบจิต สงบใจ แต่งกายมิดชิด และไม่ส่งเสียงรบกวนการวิปัสนา
– ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
– ซื้อของฝาก
14.00 มุ่งหน้ากลับกรุงเทพ ( ถึงประมาณ 24.00 )

**โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์**

ค่าใช้จ่าย 2,490 บาท

ประกอบด้วย
– ค่ารถ – ค่าเรือ
– ค่าอาหาร ( 4 มื้อ ) 
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( ทราย,ลวด,อื่นๆ ) 
– ค่าที่พัก

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเอง
– ยารักษาโรค
– ถุงมือ
– อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097-2981509

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved