ข้อมูลจากหนังสือธรรมชาติศึกษาป่าห้วยขาแข้ง

     โป่ง (Salt Lick) หมายถึง พื้นดินบริเวณที่มีแร่ธาตุสะสมแล้วมีสัตว์ป่ามากินจนเกิดเป็นแอ่ง โป่งเป็นแหล่ง อาหารที่จำเป็นของสัตว์กีบและสัตว์กินพืช เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง รวมทั้งนกหลายชนิด เพราะพืชที่สัตว์เหล่านี้กินเป็นอาหารให้สารอาหารไม่ครบถ้วน สัตว์ป่าจึงจำเป็นต้องได้รับแร่ธาตุเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โป่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ค่อนข้างราบ ประมาณ 200-400 เมตร เหนือระดับ น้ำทะเล เนื่องจากแร่ธาตุหลายชนิด เช่น โซเดียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส กำมะถัน ถูกชะล้างจากดินในระดับสูงลงมาสะสมกันในพื้นดินบริเวณหนึ่ง ในธรรมชาติสัตว์ป่าที่เป็นตัวเปิดโป่ง มักจะเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง หรือ กระทิง

     เมื่อแร่ธาตุในโป่งหมดลงหรือมีน้อย สัตว์ป่าอาจทิ้งโป่งเก่าเพื่อไปหากินยังโป่งใหม่ โป่งที่สัตว์ทิ้งและไม่ใช้ประโยชน์อีกเรียกว่าโป่งร้าง หากเกิดโป่งร้างขึ้นมาก ๆ โดยไม่มีโป่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อาจสร้างโป่งเทียมในพื้นที่เพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า โป่งเทียมส่วนมากที่มนุษย์ทำขึ้น จะต้องมีการเติมเกลือลงในดินโป่งอยู่เสมอ สัตว์กินพืชมาลงกินโป่งเพื่อชดเชยสารอาหารที่ได้ไม่ครบถ้วน ส่วนสัตว์ผู้ล่ามาหากินอยู่ใกล้โป่งเพื่อรอจับสัตว์กินพืชเป็นอาหาร สายใยธรรมชาติเส้นนี้ถักทอขึ้นโดยมีโป่งเป็นผู้เชื่อมโยง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมสร้างแหล่งอาหารและสร้างจิตสำนึกต่อบุคคลทั่วไปเปิดโอกาศให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้ อนึ่ง กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยสอดแทรกงานอนุรักษ์เข้าไปในโปรแกรมด้วย

กำหนดการ

6 สิงหาคม 2559

07.30 ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จาก ปั้ม ปตท.สนามเป้า

10.30 เดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

    – แนะนำสถานที่ โดยพี่เจ้าหน้าที่

    – เริ่มลงมือทำโป่งเทียม

12.00 พักเที่ยง ทานข้าว ( มื้อที่ 1 )

13.00 ทำโปร่งต่อ เสร็จแล้วเดินป่า ระยะสั้น

14.10 เดินทางเข้าที่พัก เลค เฮฟเว่น  เขื่อนศรีนครินทร์

15.00 ถึงที่พักแบ่งเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

    – อาหารมื้อเย็น ลูกค่ายต้องดูแลตัวเอง ( รายละเอียดจะแจ้งบนรถ )

7 สิงหาคม 2559

08.00 ทานอาหารเข้า ( มื้อที่ 2 )

09.30 ขึ้นรถเดินทางไป วัดถ้ำเสือ

12.00 ถึงวัดถ้ำเสือ ไหว้พระทำบุญ ( ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย )

13.30 เดินทางไปตลาดน้ำอัมพวา

15.00 ถึงตลาดน้ำอัมพวา

16.30 เดินทางกลับกรุงเทพ ( ถึงกรุงเทพ 19.00 โดยประมาณขึ้นอยุ่กับสภาพการจราจร )

ค่าใช้จ่าย : 1980

ติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่

https://www.facebook.com/events/1254338454612614/

สอบถามข้อมูล : 0972981509

 

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved