จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ ปลูกต้นลำพู พัฒนาลุ่มน้ำใจ

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

สถานที่

            - ชุมชนตลาดน้ำทาค่า จ.สมุทรสงคราม

            - วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน

ความตั้งใจ

            ๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
            ๒. คืนความสมบูรณ์ในเชิงระบบนิเวศให้กับชุมชนริมน้ำ
            ๓. ปลูกต้นลำพู เพื่อเป็นที่อยู่ให้กับหิ่งห้อย
            ๔. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม

 

รับสมัครอาสา  จำนวน ๕๐ ท่าน  (กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้มีอายุ 8 ปีขึ้นไป)

เดินทางโดย  รถบัสพัดลม  และล่องเรือพาย  (ไม่รับเดินทางขับรถมาเอง)

จุดขึ้นรถ  

            - ปตท สนามเป้า ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร

            - ป้ายรถเมล์ บิ๊กซี พระราม ๒

ค่าใช้จ่าย
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท ( 400 บาท )
โดยแจกแจงดังนี

            - สมทบทุน เหมารถบัสพัดลม

            - สมทบทุน ค่าเรือพาย

            - สมทบทุน ต้นกล้าลำพู

            - สมทบทุน สวัสดิการอาหารน้ำดื่มมื้อกลางวัน

            - สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

            - สมทบทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

            - สมทบทุน ค่าวิทยากร

 

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐. ๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลม( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ นะครับ)

สำรับอาสาสมัครท่านใด ที่รอขึ้นรถป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม ๒ รถบัสจะไปถึงประมาณเวลา ๐๘.๐๐ น.

ระหว่างเดินทางพักรถรับประทานอาหารเช้า ๓๐ นาที (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ ชี้แจงกิจกรรมล่องเรือเก็บขยะและ ปลูกต้นลำพู (คืนระบบนิเวศน์ให้ชุมชน) , พักรับประทานอาหารเช้าที่ วัดศรีศรัทธาธรรม สวัสดิการอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ ,
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ล่องเรือ ปลูกต้นลำพู (คืนระบบนิเวศให้ชุมชน)
เวลา ๑๒.๓๐ น – ๑๓.๓๐ น. พักผ่อนซื้อของฝาก เดินชมตลาดน่ำท่าคา ตลาดชุมชนอายุเก่าแก่มากกว่า ๑๐๐ ปี

เวลา ๑๓.๓๐ น – ๑๕.๐๐ น. กลับมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่วัดศรีศรัทธาธรรม และ สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เดินทางมาไหว้พระวัดนางตะเคียน กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่งเรือง พระเก่าแก่อายุมากกว่า ๔๐๐ ปี สิงศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน คลอดงนางตะเคียน

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

 

 สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖  (ขออภัย งดถามคำถาม ที่ลงรายละเอียดในนี้ไว้แล้วครับ)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved