อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม รุ่น2 ปี59

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559

          หลังจากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา เช่น โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์ โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง ฯลฯ ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ ดินและปลูกปะการัง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป มีอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ

          กิจกรรมอาสาทำดี  1 วัน เป็นการเปิด รับอาสาจาก องค์กรต่างๆๆที่สนใจ พาสมาชิกมาร่วมกันทำความดี และใน ปีนี้   นี้ทางกลุ่มบ้านดินไทย ได้เปิดโครงการอาสาทำดี 1 วันสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเชิญชวนมาร่วมกันเป็นอาสาร่วมกันทำความดี ในโครงการ “ อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน 1 วัน  ช่วยเพิ่มป่าชายเลน  ณ.ป่าชายเลน ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม ” ใน 1 วัน

สวัสดิการ

          1. มีอาหารกลางวัน กลางทะเล1 มื้อ

          2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ – จุดทำกิจกรรม

          3. วิทยากร ในการอบรมการปลูกป่าชายเลน

          4. ต้นไม้สำหรับปลูกป่าชายเลน

ค่าใช้จ่าย

ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 790   บาท
เดินทางเอง ท่านละ 550    บาท
หมายเหตุ รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม  59  เวลา    06.30 น. – 07.00 น.

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์

โทรยืนยันการโอน ที่ 086-770-2233   yobaandin@hotmail.com

 

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved