ค่ายอาสา ถักไม้กวาด หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ความตั้งใจ
          ๑.ต้องการเผยแผ่การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
          ๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
          ๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
          ๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

 

เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร
          ๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
          ๒. มีสวัดิการอาหารให้ ๑ มื้อที่เหลือรับผิดชอบตัวเอง
          ๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว
          ๔. กางเต็นท์นอนในศาลาวัด ถ้าไม่มีเต็นท์ทีมงานจะเตรียมให้
          ๕. พาไปล่องเรือชมโลมาชมพู ดูหินพับผ้า ขึ้นเกาะนุ้ย ไหว้หลวงปู่ทวด ชิมบ่อน้ำจืดกลางทะเล
          ๖.สูดอากาศบริสุทธิ์ บ้านคีรีวง (อากาศดีที่สุดในประเทศไทย)
          ๗.ไหว้พระธาตุนคร
          ๘. ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
          ๙.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด
          ๑๐.ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม

** มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ขอได้ในวันกิจกรรม**


(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย. เวลา ๒๐.๐๐ น.)
ณ วัดคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน
ดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๓๐๐ บาท 
สามารถแบ่งจ่ายมัดจำตน ๖๕๐ ๒ งวด

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.สวัดิการอาหาร ๑ มื้อ 
๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔. ค่าล่องเรือชมโลมาสีชมพู ที่ อ.ขนอม
๖.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖  (หากติดต่อไม่ได้ ให้สอบถามมาทางข้อความอีเมล์ หรือ เฟสบุ๊ค)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved