ปรับปรุงสวนหย่อมชุมชน2” เทปูนที่นั่งและปลูกต้นไม้
ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กทม.

          กิจกรรมครั้งนี้ต่อเนื่องจากการปรับพื้นที่ เอาขยะออก และก่ออิฐ ทำแนวที่นั่งและกระบะปลูกต้นไม้ไป เมือมีนาคมที่ผ่านมา เราจะทำต่อจากคราวที่แล้วหลังจากปูนที่ก่อทิ้งไว้แห้งแล้ว ซึ่ง เราจะแปลงพื้นที่รกร้างนี้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรเพื่อชุมชน ชุมชนพูนทรัพย์ เกิดจากการแก้ปัญหาชาวชุมชนแออัดใต้สะพานที่ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง และเป็นแรงงานก่อสร้าง เพื่อให้ชาวชุมชนใต้สะพานมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ปลอดภัยและมีคุณภาพกว่าเดิม หน่วยงานและองค์กรซึ่งรับผิดชอบพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กลุ่มด้อยโอกาส และคนจนเมือง อาทิ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ได้ร่วมจัดตั้งชุมชนพูนทรัพย์ โดยสร้างบ้าน และศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆในชุมชน ย้ายชาวชุมชนใต้สะพานเข้ามาอยู่ ปัจจุบันชุมชนพูนทรัพย์มีประมาณ 210 ครัวเรือนแม้จะได้บ้านอาศัยเป็นหลักแหล่งแล้ว และมีพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อเอื้ออำนวยต่อเด็ก เยาวชน ครอบครับ ผู้สูงอายุ แต่พื้นที่ที่จะใช้อำนวยความสะดวกยังไม่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ได้ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณภาครัฐ อีกทั้งการดูแลโดยลำพังโดยชุมชนก็ไม่เพียงพอ จึงยังต้องการการสนับสนุนจากภายนอกในการปรับปรุงเพิ่มเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง
          ในการนี้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ประสานการจัดกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สวนย่อมข้างศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรสำหรับเด็กในการใช้พื้นที่ระหว่างวันเปิดเรียน ให้เป็นพื้นที่พักผ่อน ทำกิจกรรมร่วมกันของคนและครอบครัวในชุมชน โดยพิจารณาสร้างที่นั่งถาวรคอนกรีตรอบสวน

ผู้ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทร. 095-9977724

หมายเหตุ

สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา หรือกรณีสมัครทาง e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com โดย ระบุกิจกรรม “ปรับปรุงสวนหย่อม2, 24 เมย.” ชื่อ/สกุล ..... E-mail ..... เบอร์โทร.... อาชีพ.... ค่าใช้จ่าย : 230 บาท

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved