อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ สมุทรสงคราม

อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

สถานที่

๑. โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม
๒. ดอนหอยหลอด

เดินทางโดย รถบัสพัดลม


ค่าใช้จ่าย 

สมทบกิจกรรมท่านละ ๓๙๐ บาท
(เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะรับเฉพาะผู้ที่มาพร้อมรถบัสเท่านั้น)

 

ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร

๑.ค่า เช่าเหมารถบัสพัดลม
๒.ค่า อาหารมื้อกลางวัน น้ำดื่ม
๓.สมทบทุน ธนาคารต้นไม้ของศูนย์ฯ รร.ธรรมชาติป่าชายเลน และต้นกล้าโกงกาง
๔.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๕. ค่าวิทยากร 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.volunteerspirit.org

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved