โครงการ จิตอาสา ถักไม้กวาดถวายวัด
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

สถานที่ 
๑.วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
๒.อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
๓.ตลาดน้ำอโยธยา
ความตั้งใจ
๑. กราบสรีระสังขาร พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน
๒. ทำบุญด้วยการ ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสังฆทาน 
๓. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
๔. เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว

รับสมัครอาสา  จำนวน ๕๐ ท่าน 
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่าย    สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท ( 400 บาท )
โดยแจกแจงดังนี
๑. ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
๓. สมทบทุน กิจกรรม อบรมถักไม้กวาดถวายวัด  (ในส่วนที่ทางกลุ่ม จัดอบรมฟรี เป็นธรรมทาน )

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย  ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน  
https://docs.google.com/forms/d/1nEkJToAWxqCk05UwsujrtV7osBSLX3bVVgYp1c6rNTs/viewform?usp=send_form

สามารถสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี  ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
https://web.facebook.com/Mr.areee
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖
http://www.volunteerspirit.org/

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved