กิจกรรม อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล"

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะฯและผู้ที่สนใจกิจกรรมทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการบางกอกน้อยโมเดล" 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 

     วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.30 น.

รอบที่ 2 

     วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 17.30 น. 

** สามารถเลือกวันลงพื้นที่ได้ **

 

หมดเขตการรับสมัคร 

รอบที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2561 

หมายเหตุ อาสาสมัครทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมชี้แจงโครงการและการใช้เว็บไซต์ก่อนลงชุมชน

     - สำหรับผู้ที่เลือกกิจกรรมรอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 16.40 – 17.30 น.

     - สำหรับผู้ที่เลือกกิจกรรมรอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16.40 – 17.30 น.

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.
     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน
     4. เลือกกิจกรรม อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 02 419 9350 – 1 , 02 419 9065

ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved