รับสมัคร ครูอาสา พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนภาษา

กับเด็กๆไร้สัญชาติ แนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา
ณ โรงเรียนบ้านสายรุ้ง สังขละบุรี
15-18 มีนาคม 2561

 

เป้าหมายสำคัญ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูดกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต


สอนให้เด็กมีทักษะชีวิตให้  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง และช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้ในรั้วโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเปิดโลกทางการศึกษาทั้งครูอาสาและเด็กๆไร้สัญชาติตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา  ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ มอญ(ภาษาท้องถิ่น)  และภาษาญี่ปุ่น และครูอาสาร่วมศึกษาวิถีชีวิตของเด็กๆ และชุมชน

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางผู้จัดจะจัดพิมพ์เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครูอาสาครั้งนี้
- ในส่วนของอาหาร ผู้เข้าร่วมจะต้องช่วยเด็กๆทำอาหารที่บ้านที่เราไปพัก โดยทางทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน
- ครูอาสาทุกท่าน จะได้รับหนังสือบันทึกกิจกรรม เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตัวเองในแต่ละวัน

 

สิ่งที่ครูอาสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / สื่อสัมผัส
2. อุปกรณ์การเรียน
3. อุปกรณ์กีฬา
4. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับเป็นสื่อการสอนเด็กๆ

 

ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอนเด็กๆไร้สัญชาติ
เด็กๆ ที่เราจะไปสอน เป็นเด็กไร้สัญชาติ ซึ่งอยู่แนวตะเข็บชายแดน และเดิมมีครูผู้สอนเป็นชาวญีปุ่น (ครูโทโมโกะ คาตาโอกะ) ซึ่งเด็กๆจะพูด และเขียนภาษาไทยไม่ชำนาญเหมือนเด็กในเมือง ครูสามารถเน้นเรื่องนี้ได้เลยคะ และสามารถนำสื่อหรือแนวการสอนเชิงพัฒนาการ สันทนาการมาร่วมด้วยได้เลย เพื่อสร้างความสนิท และสนุกสนานในการเรียน

 

กฎการวางตัว ข้อห้าม และคำเตือน 
– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนและขอเบอร์โทรนักเรียนเป็นเด็ดขาด !!
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร ควรงดใช้ขณะสอน หรือทำกิจกรรมกับนักเรียน
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับอนุญาติจากผู้จัดโครงการ (เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง เพราะพื้นที่เป็นป่าเขาอยู่ตรงชายแดน)

 

สามารถสมัครได้ที่เฟสบุ๊คเพจ : Su Backpacker - ครูสุ ครูอาสาแบกเป้เที่ยว

ค่าใช้จ่าย : 1800

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved