รับสมัครบุคลากรภายในคณะฯและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร

“อาสาใส่ซองส่งความสุข ปี 2561”

     เนื่องในช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของประชาชนชาวไทย ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลจึงอยากส่งมอบความสุขให้กับผู้บริหาร ผู้อุปการะคุณ และภาคีเครือข่ายที่ดีเสมอมาต่อโรงพยาบาลศิริราช ผ่านในรูปแบบ ส.ค.ส. แต่ในขณะนี้จำนวน ส.ค.ส.มีจำนวนมากและผู้ที่ทำการใส่ซองมีจำนวนน้อย จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีจิตใจอาสาร่วมกิจกรรม อาสาสมัครใส่ซองส่งความสุข 2561

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 มกราคม 2561

 

และเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 - 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุด)

 

รับสมัครจำนวน วันละ 10 คน โดยแบ่งเป็น 2 รอบกิจกรรมดังนี้

ช่วงเช้า    ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่วงบ่าย    ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.

(สามารถเลือกวันและเวลาร่วมกิจกรรมได้)

 ณ งานกิจกรรมเพื่อสังคม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (OPD เก่า) โรงพยาบาลศิริราช

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช"

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/register.asp

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 0 2419 9350

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved